1396/12/01 00:08:53

دیکته :مشکل کودکان ما و نارسا نویسی

ninitest.com

ابتدا باید از هوش طبیعی بچه مطمئن بود. بعد غلطهای دیکته های او را دسته بندی کرد و نوع غلطها را با توجه به جدول جدا کرد.

 

که غلطها از کدام سنخ هستند و بعد به روش آموزشی مخصوص به هر نوع غلط روی آورد.

 

انواع غلطها

 

وارونه یا قرینه نویسی

 

مشکل در تمییز دیداری

 

ناکافی بودن دقت

 

غلطهای مربوط به حافظه ی توالی دیداری

 

کم بودن حافظه ی دیداری

 

ناکافی بودن حساسیت شنیداری

 

مشکلات آموزشی

 

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir