سوالات متداول
در این سایت تکامل عصبی و یا به بیان ساده تر روند افزایش مهارت ها و نمو کودک مورد ارزیابی قرار می گیرد
حیطه ارتباط ،حرکات درشت ،حرکات ظریف ،حل مساله ،و حیطه شخصی اجتماعی
2،4،6،8،10،12،14،16،18،20،22،24،27،30،33،36،42،48،54،60
در هر پرسشنامه 30 سوال وجود دارد
والدین ،کارمندان بهداشتی درمانی ممکن است و انهم در صورتی که کودک را بسیار خوب بشناسند
در پرسشنامه کاغذی توسط پزشک یا کارمند بهداشتی .در سایت حاضر محاسبه امتیاز خودکار است .
انی است و فورا انجام میشود
نمرات خام با نقاط برش هر حیطه که از مطالعات جمعیت شناسی بدست آمده و مقادیر یک انحراف معیارو دو انحراف معیار پایین تر از میانگین مقایسه می شود .
خیر کار کردن با سایت بسیار سهل و اسان است و کلیه امور خودکار انجام میشود .
هیچگاه خود به تفسیر نتایج تست ،اقدام نکنید و اگر در مجموعه ای از سوالات نمره کودک شما عددی پایین است بدون نگرانی از پزشک خود مشورت بخواهید . پرسشنامه طوری طراحی شده است که ممکن است کودک نتواند تمام فعالیتهای مورد اشاره در آن را انجام دهد بنابر این از این موضوع متعجب و یا ناراحت نشوید و با پزشک خود مشورت کنید .

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir