1396/09/06 16:43:52

اختلال تکاملی چیست ؟

ninitest.com

همزمان  با رشد و نمو ، شیر خوار مهارتهایی نظیر اولین لبخند ،برداشتن اولین قدم ها  و تکان دادن دستها در موقع خداحافظی را می اموزد .به این مهارت ها ، مراحل تکاملی  می گوییم .اینکه در چه سنی شیرخوار به یک مرحله تکاملی برسد دارای محدوده ای طبیعی است .در صورتی که شیر خوار در ان محدوده طبیعی ،مهارت را کسب نکند میگوییم دچار تاخیر تکاملیشده است .

پنج گروه مهارتهای اصلی ،مراحل تکاملی را می سازند که شامل برقراری ارتباط ،حرکات درشت ،حرکات ظریف ،حیطه شخصی اجتماعی و حل مساله است .

در حرکات درشت استفاده از گروهی از عضلات برای نشستن ایستادن را رفتن دویدن حفظ تعادل و تغییر موقعیت مورد ارزیابی قرار می گیرد 

در حرکات ظریف استفاده از دست و انگشتان برای خوردن ،شکل کشیدن ،پوشیدن لباس و نوشتن مورد ارزیابی قرار می گیرد 

 

در برقراری ارتباط مهارتهای زبانی و ارتباطی نظیر سخن گفتن ،استفاده از زبان بدن و برقراری ارتباط مورد ارزیابی قرار می گیرد 

در حل مساله مهارتهای شناختی و تفکر مورد ارزیابی است و در حیطه اجتماعی کنش و واکنش های اجتماعی و ارتباط با خانواده ، دوستان و ... بررسی می شود .

شناسایی اختلال تکاملی دراسرع وقت بسیار مهم است در این صورت درمان میتواند اثر اختلال را به حداقل ممکن برساند .والدینی که در خصوص تکامل کودکشان نگران هستند باید به متخصص کودکانمراجعه کنند  و وی نیز ممکن است کودک را به متخصص اعصاب کودکان ،روان شناس کودک و یا متخصص تکامل کودکان ارجاع دهد .در هر مرحله ممکن است به مادر توصیه هایی شود که روند تکاملی را بهبود بخشیده به سلامت کودک کمک کند .

 

خوشبختانه امکان انجام آنلاین تست های تکاملی در کودکان ایرانی فراهم شده است 

به لینک زیر بروید 

http://www.ninitest.com/registration

 

منبع :http://www.mychildwithoutlimits.org

2022 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir