1401/05/30 11:59:01

آیا بررسی اجتماعی عاطفی باید برای تمام کودکان  زیر پنج سال انجام شود ؟

ninitest.com

آیا بررسی اجتماعی عاطفی باید برای تمام کودکان  زیر پنج سال انجام شود ؟

 
 
پاسخ به این سوال مثبت است . بله، توسعه دهندگان ASQ توصیه می کنند که هر کودک با ASQ:SE-2 به عنوان معیاری برای سنجش رفتار و مهارت های اجتماعی-عاطفی غربالگری شود. مهارت‌های اجتماعی-عاطفی بخش مهمی از تکامل کودک هستند. این مهارت‌ها برای آمادگی مدرسه حیاتی هستند و تشخیص زودهنگام هر گونه تاخیر می‌تواند احتمال بروز رفتارهای جدی بعدی یا مشکلات سلامت روانی را کاهش دهد.استفاده از ASQ:SE-2 در کنار ASQ-3 به ارائه یک نگاه جامع به تکامل کودک کمک می کند.

 
برخی از برنامه ها ممکن است با محدودیت های بودجه ای مواجه شوند که مانع از غربالگری همه کودکان مبتلا با. بررسی غربالگری اجتماعی عاطفی ASQ:SE-2 می شود. این برنامه‌ها می‌توانند فقط کودکانی را که امتیاز کمتری در حوزه‌های شخصی-اجتماعی و/یا ارتباطی ASQ-3 دارند، غربال کنند.

در این موارد ، توسعه‌دهندگان همچنین توصیه می‌کنند در صورتی که والدین نگرانی‌های مربوط به رشد یا رفتار عاطفی-اجتماعی فرزند خود را ابراز می‌کنند، فرم های بررسی تکامل اجتماعی عاطفی ASQ:SE-2 را حتما تکمیل کنند و با متخصص مشورت کنند .


نکته مهم در مورد بررسی اجتماعی عاطفی در کودکان دارای معلولیتاگر کودکی دارای ناتوانی شناختی یا جسمی تشخیص داده شده است، توسعه دهندگان استفاده از ASQ:SE-2 را به روشی کمی متفاوت توصیه می کنند.

‏ASQ:SE-2 را می توان برای ارائه نمایه ای از نقاط قوت و رفتارهای مشکل ساز کودک برای والدین و مراقبین استفاده کرد، اما از آنجایی که کودکان دارای معلولیت اغلب بالاتر از حد نهایی امتیاز می گیرند، این امتیاز نباید با نمرات برش هنجاری مقایسه شود.
 

تفسیر پرسشنامه و فرم ASQ   به چه صورت انجام می شود؟

در بررسی تکامل کودکاندو ماهه ،چهار ماهه ،شش ماهه تا یک ستاه و دو ساله و سه ساله و چهار ساله و پنج ساله که در وب سایت نی نی تست بر طبق محدوده های سنی بطور خودکار پرسشنامه و فرم تکامل کودک ارائه می شود .لازم است پس از پرکردن پرسشنامه تکاملی مجموع نمرات را با جدول نقاط برش مقایسه کنیم . تفسیر پرسشنامه و این مقایسه نیازمند دانش تخصصی است و توصیه می کنیم برای پیشگیری از نگرانی بیمورد خود اقدام به تفسیر این پرسشنامه نکنید و حتما از متخصص مشاوره بگیرید .

در این وب سایت جمع زدن نمرات و اصلاح نسبت به تعداد پاسخ های مادر و مقایسه با نقاط برش بطور خودکار انجام می شود .

برای مشاوره در مورد تکامل کودک با متخصص اطفال بر روی تصویر زیر و این لینک کلیک کنید .

مشاوره با متخصص اطفال دکتر دلاوری درباره تکامل کودک

انجام مشاوره تکامل کودک در واتس درمورد ASQ ASQ-SE

 در بررسی اجتماعی عاطفی کودکان اولین مساله مورد بررسی خودتنظیمی است . در اینجا دراین باره بیشتر بخوانید . 

خودتنظیمی چیست و و نقش والدین چیست ؟

 خود تنظیمی شامل رشد توانایی کودکان برای تنظیم احساسات، افکار و رفتارشان می شود تا آنها را قادر سازد تا در جهت رسیدن به هدف، به شیوه های مثبت عمل کنند.

خودتنظیمی از هم‌تنظیمی سرچشمه می‌گیرد، جایی که بزرگسالان و کودکان برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم کار می‌کنند، از جمله یافتن راه‌هایی برای رفع ناراحتی‌های ناشی از استرس در هر حوزه و بازگشت به تعادل.

پایه های خودتنظیمی عاطفی و شناختی در سال های اولیه به طور یکپارچه با هم گره خورده اند و هر دو برای خود تنظیمی رفتاری ضروری هستند.

آموزشی که شامل راهبردهای هم‌تنظیمی است به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های خودتنظیمی را توسعه دهند

 

ایجاد خودتنظیمی، مانند بسیاری از عناصرتکامل و یادگیری، کاری نیست که کودکان به تنهایی انجام دهند. این فرآیندی است که ازبطن  روابط هماهنگ توسعه می یابد  که در آن مراقب و نوزاد یا کودک به شدت به یکدیگر توجه دارند و در تبادلات حساس و پاسخگو شرکت می کنند.

هیچ تعریف واحدی از خودتنظیمی وجود ندارد و جنبه‌های آن به روش‌های مختلفی از جمله کنترل تکانه، کنترل رفتاری، شایستگی عاطفی، خود هدایتی و عملکرد اجرایی اشاره می‌شود. در حالی که حوزه‌های دیگری مانند خود تنظیمی بیولوژیکی وجود دارد (به عنوان مثال، نوزادان توانایی خود را برای تنظیم دمای بدن و تشخیص احساسات بدن مانند گرسنگی ایجاد می‌کنند)، تمرکز بر جنبه‌های به هم پیوسته خود تنظیمی هیجانی و خودگردانی شناختی می‌تواند بسیار مفید باشد. و اینکه چگونه اینها با هم کار می کنند تا کودکان را قادر به مدیریت افکار، احساسات و رفتار کنند.

 

 

برای بررسی اجتماعی عاطفی کودک در وب سایت ninitest.com ثبت نام کنید .

خودتنظیمی شامل تکامل  توانایی کودکان برای تنظیم احساسات، افکار و رفتارشان می شود تا آنها را قادر سازد تا در جهت رسیدن به هدف، به شیوه های مثبت عمل کنند.

تکامل سریع مغز که در اوایل کودکی اتفاق می‌افتد، راه را برای رشد خود تنظیمی هموار می‌کند، که هم از طریق بلوغ سیستم‌های عصبی مغز و هم از طریق فرصت‌هایی برای تمرین اتکامل می یابد .خود تنظیمی به طور مداوم  و تا بزرگسالی ، همراه با توسعه بیشتر خود تنظیمی در نوجوانی ، تکامل می یابد. در حال حاضر خودتنظیمی درتکامل کودکان خردسال بسیار مهم و حیاتی است و به شدت موفقیت بعدی کودکان را در ارتباط با دیگران و یادگیری آنها پیش بینی می کند و در عین حال از سلامت ذهنی و جسمی مادام العمر حمایت می کند.

خودتنظیمی به هم‌تنظیمی بستگی دارد ودر زمینه و از بطن آن  رشد می‌کند، جایی که بزرگسالان و کودکان با هم در جهت یک هدف مشترک کار می‌کنند، از جمله یافتن راه‌هایی برای رفع ناراحتی‌های ناشی از استرس در هر حوزه و بازگشت به تعادل. با گذشت زمان و با تمرین مداوم، این فرآیند از تنظیم مشترک بین بزرگسال و کودک به خود تنظیمی کودک تغییر می کند. انعطاف‌پذیری سلول‌ها و مسیرهای مغزی در سال‌های اولیه به این معنی است که معماری مغز در پاسخ به کیفیت و ثبات تجارب هم‌تنظیمی تغییر می‌کند و ظرفیت خود تنظیمی ایجاد می‌کند.

 

در مراحل اولیه، هم‌تنظیمی شامل کمک مراقبت‌کننده  برای رسیدن به آرامش به نوزادی می‌شود که  شاید به دلیل گرسنگی، ناراحتی یا ناراحتی به هر دلیلی تحت تأثیر قرار گرفته است . از طریق صدا، درآغوش گرفتن و بلند کردن با حساسیت  ، و آمادگی برای پاسخ سریع به علامت های کودک، بزرگسال به کودک کمک می‌کند پس از قرار گرفتن در حالت برانگیختگی عاطفی، تعادل خود را تجربه کند. هر تجربه هم‌تنظیمی به ایجاد مسیرهای عصبی که احساسات را تنظیم می‌کنند کمک می‌کند.

شناخت با احساسات در تعامل است، زیرا کودک یاد می‌گیرد موقعیت‌هایی را  که واکنش عاطفی متفاوتی را به دنبال دارند تشخیص دهد و تفسیر کند. به عنوان مثال، یک نوزاد مضطرب که نیاز به توجه دارد و می تواند در هنگام شنیدن صدای مراقب صبر کند، به جای اینکه در ناراحتی عمیق ناله کند، از پاسخ های سریع بزرگسالان به نشانه های آنها یاد گرفته است که کمک ارائه خواهد شد و ممکن است منتظر بماند. 

آرام‌بخشی به کودک توسط بزرگسال در هنگام خواب می‌تواند کودکی ایجاد کند که یاد می‌گیردهنگام بیدار شدن در شب خودش را آرام کند. برای کودکان خردسال، هم‌تنظیمی هم جنبه عاطفی و هم جنبه شناختی دارد. این شاملاستراتژی های آرامش بخشی به شیوه بزرگسالان و نامگذاری و صحبت در مورد احساسات وراه های مدیریت انهاست.
این به کودکان کمک می کند تا احساسات خود را بشناسند و برای انها راهبردهایی برای کاهش یا مدیریت هیجانات افراطی ایجاد می کند.در عین حال، بزرگسالان با صحبت کردن با کودکان در مورد تفکر و یادگیری، خودتنظیمی شناختی را به وجود می آورند.

برای بررسی اجتماعی عاطفی کودک در وب سایت ninitest.com ثبت نام کنید .

پایه های خودتنظیمی عاطفی و شناختی در سال های اولیه به طور یکپارچه با هم گره خورده اند و هر دو برای خود تنظیمی رفتاری ضروری هستند. هیجانات بسیار زیاد مانع جنبه‌های شناختی خودتنظیمی می‌شوند، زیرا کودکی که احساسات بسیار قوی را تجربه می‌کند در مهار تکانه‌ها، تمرکز، توجه یا فکر کردن به روش‌های انعطاف‌پذیر برای حل مشکلات مشکل خواهد داشت. برانگیختگی بیش از حد بخش عاطفی مغز، بخش تفکر را محدود می کند، بنابراین کودکی که بسیار ناراحت است، قبل از اینکه بتواند در مورد موقعیت فکر کند، ابتدا از طریق هم تنظیمی عاطفی به کمک نیاز دارد.

خود تنظیمی شناختی شامل تمرکز توجه، عملکرد اجرایی (معمولاً به عنوان انعطاف پذیری ذهنی، کنترل بازدارنده و حافظه فعال تعریف می شود)، هدف گذاری، خود نظارتی، حل مسئله، در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف (مانند آگاهی از تفکر دیگران). و تصویرسازی آینده و تصمیم گیری است . وقتی احساسات در تعادل هستند، کودک می‌تواند از رشد مهارت‌های شناختی برای تصمیم‌گیری در مورد اهداف خود و اینکه چه رفتاری لازم است استفاده کند، مانند انتخاب اعمال اجرایی مقاومت در برابر تکانه‌ها یا تمرکز.

در عین حال، کودکان می توانند با نظارت بر وضعیت عاطفی خود و تصمیم گیری در مورد راهکارهایی برای آرام کردن خود در صورت لزوم، از خودتنظیمی شناختی برای حمایت از خودتنظیمی هیجانی استفاده کنند. پس مدیریت رفتار کودک به خودتنظیمی عاطفی و شناختی بستگی دارد که با هر دو جنبه در تعادل کار می کند.

 

خودتنظیمی چیزی شبیه به تبعیت نیست که در آن  وقتی از کودک  انتظار می رود بنشیند و گوش فرا دهد. کودکی که استرس دارد و تلاش می کند در مقابل انگیزه حرکت یا صحبت کردن مقاومت کند، بسیار متفاوت از کودکی است که آرام و هوشیار است و در حالت متعادلی از احساس، تفکر و رفتار است. کودکان می توانند مانند بزرگسالان در ظرفیت خود برای خودتنظیمی نوسان داشته باشند. حالت ثابتی نیست. با این حال، پسرفت های قابل توجه و  بزرگ ممکن است نشان دهنده سطوح بالایاسترس ممتد  یا در پاسخ به یک تجربه آسیب زا باشد.

برای بررسی اجتماعی عاطفی کودک در وب سایت ninitest.com ثبت نام کنید .

آموزشی که شامل راهبردهای هم‌تنظیمی است به کودکان کمک می‌کند تا مهارت‌های خودتنظیمی را توسعه دهند.

محققان سه استراتژی اساسی را برای هم تنظیمی شناسایی کرده اند:

 

روابط مثبت 

یک رابطه گرم و پاسخگو فراهم کنید که در آن کودکان در مواقع استرس احساس احترام، آرامش و حمایت داشته باشند و مطمئن باشند که همیشه از آنها مراقبت می شود.


محیط‌های توانمند 

محیطی ایجاد کنید که خودتنظیمی را قابل مدیریت می‌کند، ساختاری که به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی است که از نظر فیزیکی و احساسی برای کودکان امن باشد تا بتوانند بدون استرس‌های غیرضروری به کاوش و خطر کردن بپردازند.


یادگیری و تکامل 

 مهارت های خودتنظیمی را از طریق مدل سازی، پیشنهاد استراتژی ها، ارائه فرصت های مکرر برای تمرین، اموزش دهید  و زمینه ای مناسب و قدرتمند  برای حمایت از کودکان در استفاده از مهارت های خودتنظیمی اموخته شده فراهم کنید . 

منبع :https://birthto5matters.org.uk

 

برای بررسی اجتماعی عاطفی کودک در وب سایت ninitest.com ثبت نام کنید .

دز پرسشنامه غربالگری اجتماعی عاطفی که در وب سایت ninitest.com به شیوه انلاین در دسترس است . خود تنظیمی با سوالات زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد . 

می تواند آرام شود ؟
بدن آرام دارد؟
در به خواب رفتن مشکل دارد ؟
در بازه زمانی  آرام می شود؟
گریه های طولانی مدت؛ فریاد می زند، دارد؟
کج خلقی دارد ؟
به دیگران صدمه می زند ؟
رفتارهای مداوم دارد؟ 
فعال تر از هم سن و سالان   است؟
می تواند بعد از هیجان آرام بگیرد؟
با فعالیت ها می ماند و یا از یک فعالیت به  بعدی حرکت می کند؟
اشیا را از بین می برد و آسیب می رساند؟

 

برای بررسی اجتماعی عاطفی کودک در وب سایت ninitest.com ثبت نام کنید

2022 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir