1400/10/13 23:39:40

بررسی تکاملی کودک با پرسشنامه کاغذی غربالگری ASQ ، بله یا خیر ؟؟

ninitest.com

  امروز در صف انتظار بیماران درمانگاه ،مادری را داشتم که با خواهش از دیگران می خواست نوبتشان را به وی بدهند . نگرانی در چهره اش موج می زد . به قول خودش فالور فلان پیج است و کلی اطلاعات پزشکی اینستاگرامی داشت البته همه را ناقص به او گفته بودند و قصد داشت به مطبی در مرکز شهرکه چند ده کیلومتر فاصله داشت برود . انهم در این روز برفی،  تا همین جا هم ماشینشان در جاده لیز خورده بود و خدا رحمشان کرده بود  . 

خلاصه اینکه پرسشنامه تکاملی را دانلود کرده بود و برای نوزاد نارسی که 32 هفته دنیا آمده بود پرسشنامه  سن کودک رسیده را پر کرده بود و کلی نگران که همه چیز بچه بد است حالا چه کنم . موبایلش را گرفتیم شیرخوار را در NINITEST.COM  ثبت نام کردیم وب سایت بطور خودکار پرسشنامه متناسب با سن و نارسی را به مادر داد مادر به سوالات پاسخ می داد لبخندی به من میزد وغر و لندی زیر لب می کرد .

بررسی در ده دقیقه تمام شد .همه چیز خوب بود . جلو خودم ان پیج  را انفالو کرد و شاد و خندان به خانه برگشت  . 

در اینجا ذکر چند نکته لازم است .

درست است که می شود پرسشنامه و جدول نقاط برش را دانلود کرد ولی استفاده از اینها مستلزم مطالعه  دقیق روش بررسی تکاملی با این پرسشنامه است که برای بیشتر خانواده ها  وقتش وجود ندارد و بسیاری هم ممکن است علیرغم مطالعه باز اشتباه کنند . 

پرسشنامه باید متناسب با سن و نارسی کودک ارائه شود .که در بسیاری موارد مخصوصا بحث نارسی مورد توجه قرار نمی گیرد و مادر بی جهت نگران می شود . 

محاسبات هم معمولا اشتباه می شود و اخر آنکه تفسیر نهایی هم توسط مادر انجام می شود که ممکن است با اشتباه همراه باشد. 

در مجموع و با توجه به مشکلات عدیده توصیه به استفاده از پرسشنامه دانلود شده تکاملی و خود درمانی در این حیطه نمی کنیم .و عطای آنرا به لقایش می بخشیم. به جای آن از وب سایت حرفه ای NINITEST.COM برای بررسی تکاملی کودکمان استفاده می کنیم . 

 

2022 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir