1399/11/02 23:06:41

تست اجتماعی عاطفی کودکان

ninitest.com

 استفاده از پرسشنامه سنین و مراحل اجتماعی احساسی برای تحت نظر قرار دادن کودک از نظر رفتار های اجتماعی احساسی با قابلیت پر شدن توسط والدین

 
چرا از این پرسشنامه استفاده می‌کنیم
 • نویسندگان تست تکاملی  تشخیص داده اند که برای غربالگری تکاملی اجتماعی احساسی استفاده از چنین پرسشنامه‌ای ضرورت دارد
 • تحقیقات نشان داد که کودکانی که در فقر زندگی می کنند ایا آنهایی که بیشتر احتمال دارد علائمی از اضطراب افسردگی و یا رفتارهای غیر اجتماعی را نشان دهند در حال افزایش است
 • تحقیقات در مورد مغز نشان داد که بین  تکامل مغز و تجارب محیطی با کیفیت بالا ارتباط وجود دارد .
 

 دوران های حساس تکامل تکامل مغز

همانطور که در نمودار دیده می‌شود
تکامل اعضای مختلف بدن از سه ماه قبل از تولد شروعمی شود  مسیر های حسی شامل بینایی و شنوایی در در سه ماهگی به حداکثر تکامل خود میرسند . زبان  در هشت تا ۹  ماهگی به حداکثر می‌رسد و عملکردهای شناختی بهتر در حداکثر دو سالگی  به حداکثر رشد خود می رسند بنابراین دریافت تحریک های محیطی مناسب  در دوره‌های ذکر شده برای تکامل مغزی بسیار مهم است.

مدل ها و نقطه نظر های فلسفی در این باره

 •  از نقطه نظر تراکنشی یا ترانس اکشنال ارتباط دو طرفه و ضربدری بین کودک و محیط وجود دارد
 • از لحاظ مدل اکولوژیک اجتماعی شدن کودک در زمینه خانواده و اجتماع رخ می دهد
 • از نظر مدل یادگیری اجتماعی پلی بین رفتارگرایان و تئوری های یادگیری شناختی وجود دارد و یادگیری اجتماعی نتیجه عملکرد برخوردهای اجتماعی روزانه است 
 • از نظر گسل و پیاژه عوامل موثر اضافی وجود دارد

چرا باید کودک را از لحاظ اجتماعی و احساسی مورد غربالگری قرار دهیم

 • پیدا کردن زودرس شیرخواران و نو پایانی که در خطر اختلالات اجتماعی احساسی هستند برای بهبود نتایج تکاملی آنها بسیار حیاتی است

 • موارد اختلال  اجتماعی احساسی  که تشخیص آنها زودتر صورت گیرد احتمال بیشتری دارد که نتایج مداخله بهتری داشته باشند

تشخیص زودرس

 • هنگامی که موارد مشکلات اجتماعی و احساسی را تشخیص دادیم این موارد ممکن است نسبت به تغییر بسیار مقاوم بوده و ممکن است در طول زمان تشدید شوند
 • از لحاظ مشکلات اجتماعی و احساسی ارتباط بسیار قوی بین این موارد و بزهکاری اجتماعی وجود دارد 
 • یافته ها نشان دهنده این موضوع است که اختلالات و یادگیری نامتناسب اجتماعی در مراحل اولیه احتمالاً باعث اختلالات شدیدتر و ادامه دار در مراحل بعدی زندگی می شود

 غربالگری چیست

 • غربالگری یک فرآیند مختصر برای مشخص کردن آن است که آیا یک کودک نیاز به بررسی دقیق‌تر و بیشتر دارد یا نه
 • غربالگری به ما کمک می کند که تشخیص و مداخله ای زودتر ای را برنامه ریزی کنیم
 • در مورد تست سنین و مراحل این غربالگری یک وسیله پایش است که برای سهولت کاربری برنامه ریزی شده است
 • این برنامه  غربالگری سنین و مراحل را کامل می کند و به گونه ای طراحی شده که توسط مراقب کودک و یا والدین قابل پاسخگویی است
 • هدف این بوده  که والدین را در بررسی مداخله و ارزشیابی دخیل نماید و بر اساس این فرضیه بنا شده است که  اغلب والدین می‌توانند به طور دقیق رفتار فرزند خود را با توجه به اطلاعات مناسب ارزیابی کنند
 • ارزیابی سنین و مراحل احساسی اجتماعی می ‌تواند به عنوان یک غربالگری و ابزار پایش مداوم استفاده شود این ابزار به هدایت تصمیمات در مورد ارجاع برای ارزشیابی بیشتر و ارائه سرویس های پشتیبانی برای خانواده در صورت نیاز کمک می کند
 • تکامل اجتماعی احساسی کودک را مورد پایش و ارزشیابی قرار می‌دهد و رابطه بین والدین و معلمین در مورد رفتار کودک را مورد حمایت قرار می دهد
 • در مورد این سوال که آیا می توانیم بر روی والدین در خصوص ارائه اطلاعات با کیفیت و درست حساب کنیم پاسخ ما بله است ابزارهای غربالگری با استفاده از گزارش های والدین به اندازه  سایر روشهای اندازه گیری  دقیق هستند
 • در این غربالگری  پرسشنامه ها برای  تمایل به والدین  به  گزارش کمتر از حد  و یا گزارش بیشتر از حد  تصحیح شده اند .
 • از لحاظ میزان اندازه گیری و میزان یافتن موارد در تستهای غربالگری ۷۰ تا ۸۰ درصد کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی به طور صحیح شناسایی می شوند و ۸۰ تا ۹۰ درصد کودکان با اختلالات سلامت روانی به طور صحیح شناسایی می شوند

چه کسی باید تست غربالگری را پر کند

 • مراقبین کودک که حداقل ۱۵ تا ۲۰ ساعت در طول هفته در تماس با کودک هستند می توانند فرم را تکمیل کنند
 • والدین
 • دیگر اعضای خانواده که ارتباط تنگاتنگ با کودک داشته باشد و ممکن است در منزل آنها زندگی کند
تست غربالگری احساسی اجتماعی دارای ۷  ناحیه رفتاری است شامل 
 • خودتنظیمی 
 • ارتباط برقرار کردن
 • عملکرد سازشی و سازگاری
 • استقلال 
 • خود مختاری
 • تاثیر گذاری
 • تعامل با مردم
 
 
صلاحیت اجتماعی آرایه‌ای از رفتارهایی است که اجازه میدهد یک فرد تکامل یافته و در در تعاملات مثبت با دیگران درگیر شود و این افراد شامل همسالان خواهران و برادران والدین و دیگر بالغین است صلاحیت عاطفی به معنای تنظیم موثر احساسات برای به انجام رساندن اهداف یک فرد است.
 
 

سنین و مراحل اجتماعی عاطفی

شامل شامل ۸ پرسشنامه است که در سنین ۶ ماهگی ۱۲ ماهگی ۱۸ ماهگی ۲۴ ماهگی ۳۰ ماهگی ۳۶ ماهگی و چهل و هشت ماهگی و ۶۰ ماهگی انجام می شود سوالات تعداد ۱۹ الی ۳۳ سوال است که برای هرکدام یک نمره در نظر گرفته شده است در صورتی که نمرات بالا نشان دهنده وجود مشکل و مراتب پایین تر نشانه سلامت عاطفی و اجتماعی است سوالات اضافی و عمومی بدون امتیاز نیز وجود دارد که والدین باید به آنها پاسخ دهند در این سوالات نگرانی هایی در زمینه خوردن خوابیدن توالت رفتن و نگرانی‌های کلی در مورد کودک آنچه والدین از فرزندشان لذت می برد  مورد بررسی قرار می دهد

تستASQ اجتماعی احساسی

 • در صورتی که کودک بین سه ماه و ۰ روز تا ۸ ماه و ۲۹ روز باشد از تست شش ماهگی استفاده می کند
 • در صورتی که کودک بین نه ماهه و ۰ روز تا ۱۴ ماه و ۲۹ روز باشد از تست دوازده ماهگی استفاده می شود
 • در صورتی که کودک بین ۱۵ ماه و ۰ روز تا ۲۰ ماه و ۲۹ روز باشد از تست ۱۸ ماهگی استفاده می شود
 • در صورتی که کودک بین ۲۱ ماه و ۰ روز تا ۲۶ ماه و ۲۹ روز باشد از تست ۲۴ ماهگی استفاده می شود
 • در صورتی که کودک بین ۲۷ ماه و ۰ روز تا ۳۲ ماه و ۲۹ روز باشد از تست ۳۰ ماهگی  استفاده می شود
 •  در صورتی که کودک بین ۳۳ ماه و ۰ روز تا ۴۱ ماه و ۲۹ روز باشد از تست ۳۶ ماهگی  استفاده می شود
 •  در صورتی که بین ۴۲ ماه و ۰ روز تا ۵۳ ماه و ۲۹ روز باشد از تست ۴۸ ماهگی  استفاده می شود
 • در صورتی که ۵۴ ماه و ۰ روز تا ۶۵ ماه و ۲۹ روز باشد از تست ۶۰ ماهگی  استفاده می شود

در تست اجتماعی احساسی هر سوال با چهار ستون از پاسخ ها دنبال می شود

 • پاسخ اول به عنوان بیشتر مواقع است این نشان دهنده آن است که کودک رفتاری را در بیشتر مواقع نشان می دهد
 • ستون دوم به عنوان گاهی است ست که نشان دهنده آن است که کودک و رفتار را به طور گاه گاه انجام می دهد
 • ستون سوم به عنوان به عنوان هرگز یا به ندرت نشان داده شده رفتاری را شامل می شود که کودک به ندرت آن را انجام می‌دهد و یا هرگز انجام نداده است
 • ستون چهارم وجود یا عدم وجود نگرانی والدین در مورد سئوال مورد نظر است والدین باید گزینه های مورد نمره گذاری را بررسی کنند و در صورتیکه رفتار مورد نظر باعث نگرانی آنهاست تیک ستون چهارم را نیز بزنند.
 
 برخلاف تست سنین و مراحل تکاملی تست اجتماعی احساسی برای نارسی کودک مورد تصحیح قرار نمیگیرد و مدت زمانی که در محدوده یک تست قرار دارد از تست اجتماعی احساسی بیشتر است رابطه معنی دار کمتری بین نارسی و تست اجتماعی احساسی وجود دارد در تست اجتماعی احساسی نمرات بالاتر نشان دهنده نیاز به ارزیابی بیشتر است در حالی که در تست سنین و مراحل تکاملی نمره پایین نشان دهنده نیاز به بررسی بیشتر است مرکز تست اجتماعی احساسی در صورتی که نمره بالاتر از نقطه برش یا نزدیک به آن باشد متغیرها را باید بررسی کرد شرایط زمینهای را بررسی کرد عوامل تکاملی را بررسی کرد و عوامل بهداشتی سلامت خانواده و فرهنگ را نیز باید بررسی کنیم و به والدین پشتیبانی و اطلاعات بدهیم و کودک را ارجاع دهیم در تست تکامل اجتماعی احساسی گزینه اول دارای ۰ امتیاز و گزینه دوم دارای ۵ امتیاز گزینه سوم دارای ۱۰ امتیاز و رفتاری که برای والدین نگران کننده است دارای ۵ امتیاز است
 
 
این تست نیز در صورت عدم پاسخ به تعداد خاصی از سوالات با میانگین گیری نمره کودک نسبت به تعداد سوالات پاسخ داده شده تصحیح و مورد مقایسه قرار می گیرد
در وب سایت نی نی تست کلیه مراحل تست اجتماعی احساسی به صورت خودکار انجام شده و مقایسه ها و نتیجه گیری نهایی و محاسبه نمرات و تصحیح نمرات نسبت به تعداد پاسخ والدین نیز برنامه نویسی و نیاز به هیچگونه محاسبه ای ندارد و وب سایت به صورت اتوماتیک نتیجه نهایی را به والدین و محقق خواهد داد

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir