1399/02/19 11:52:01

دستورات بیمارستانی در اسهال

ninitest.com

 دستورات بیمارستانی در اسهال

توجه کنید این وب سایت مطالب را به عنوان کمکی در امر درمان ارائه میدهد و مطلب ممکن است بروز رسانی نشده باشد ،پس در استفاده از این مطالب نیاز است اخرین دستورالعمل ها مورد استفاده قرار گیرد

GE   (   moderate to severe   ) :

Diet PO (if vomit   : NPO   )

V/S: routine

 1. CBC diff
 2. Electrolyte
 3. BUN &    creatinine
 4. ABG  (   after   hydratation  )   (  only in lethargic    patients )
 5. pulse oximetry + o2 ( if in resp distress )
 6. S/E (if positive for OB & pus cell: ceftriaxone 50 mg / kg * 3 days )
 7. Hydration: N/S: mild:50 cc/kg moderate :75 cc/kg severe:100cc/kg

Under 1 year   :  in 6 h   ; over 1 year   : in 4 h    (    30 % in 1 h   , 70 % in remainder   )

 1. Maintainance IV
 • neonate  : D/W 10 % + 3 MEQ / KG    Nacl   + 2 MEQ /KG kcl
 • 1month – 1 year : D/W 5 % + 30 MEQ / lit Nacl + 20 MEQ / lit Kcl
 • After 1 year   : 1/3 2/3 + 20 MEQ / lit kcl (DW5%+77 MEQ/LIT NACL +20 MEQ/LIT KCL )
 1. ongoing loss : ORS 10 cc/kg/ loose defecation
 2. Bicarbonate : ( only if metabolic acidosis remains after hydration   ):

Bicarb dosage=(   0.6* Weight  *  (   15-bic    )

 • ½ in 0.5 h
 • ½ in 5h
 • check ABG

(    if    < 8 month & 8 kilograms : Metoclopramide ( plasil ) : 0.5 drops / kg q8

Ondansetron warning

UPTODATE:

Gastroenteritis, acute; treatment: Note:

 Routine use of ondansetron is not recommended in most cases of acute gastroenteritis (AAP 2004; CDC 2003)

IV: Infants and Children ≥1 month: 0.15 or 0.3 mg/kg/dose once; maximum dose: 16 mg/dose (DeCamp 2008)

Oral: Infants and Children 6 months to 10 years, ≥8 kg (Freedman 2006):

8 to 15 kg: 2 mg/dose once 

>15 to 30 kg: 4 mg/dose once

>30 kg: 8 mg/dose once

  if fever : Acetaminophen 15mg/kg q 4-6 h

 1. SYR Zinc 0.5 cc/kg QD

Zinc supplemention in GE

 

OPD   :

 1. SYR zinc 0.5 cc/kg ( at least for 2 weeks )

(   if vomit ) : SYR ondansetrone (   4mg/5ml   ) or tab ondansatrone (   4 & 8 mg   )   :

0.15 mg / kg dose TDS

 1. ORS : 10 cc/ kg/ loose delecation

  زینک در UPTODATE 

اثرات مفید احتمالی روی

درمان اسهال حاد یا مداوم - سازمان بهداشت جهانی (WHO) مکمل روی را برای نوزادان و کودکان مبتلا به اسهال حاد یا مداوم در کشورهای دارای منبع محدود ، در دوزهای زیر توصیه می کند: [64،65]:

● کودکان <6 ماهه - 10 میلی گرم در روز به مدت 10 تا 14 روز

● کودکان> 6 ماهه - 20 میلی گرم در روز به مدت 10 تا 14 روز

این توصیه ها بر اساس چندین مطالعه تصادفی انجام شده است که تأثیر مکمل روی را برای کودکان مبتلا به اسهال حاد یا مداوم در کشورهای دارای منابع محدود بررسی کرده است [69-66]. یک متاآنالیز نشان داد که مکمل روی ، میانگین مدت زمان اسهال حاد و تعداد کودکانی که اسهال آنها بیش از یک هفته ادامه داشته است را کاهش می دهد [69]. این تأثیرات فقط برای کودکان> 6 ماهگی قابل توجه بود و برای کودکانی که علائم سوء تغذیه داشتند بیشتر بود. در كودكان مبتلا به اسهال مداوم (كه به عنوان اسهال بيش از 14 روز تعيين مي شود) ، مصرف مكمل روي مدت زمان اسهال را تقريباً 16 ساعت كاهش داد. مکمل روی همچنین با کمی افزایش خطر استفراغ همراه بود.

اگرچه روی مانع از جذب روده مس می شود (در زیر به "سمیت روی" مراجعه کنید ، مطالعاتی که میزان مس سرم را در کودکانی که مکمل روی دریافت می کنند ، نتایج متناقضی دارند ، شاید مربوط به دوزهای مختلف روی یا درجه سوء تغذیه در جمعیت مورد مطالعه باشد. [70-72] . برتری شواهد از دستورالعمل های WHO برای مکمل روی پشتیبانی می کند ، اما تحقیقات بیشتری در مورد احتمال کمبود مس برای تعیین دوز و طول مطلوب درمان لازم است.

اطلاعات کمی در مورد نقش روی در بهبودی از اسهال حاد در کشورهای غنی از منابع در دسترس است. داده های موجود نشان می دهد که ممکن است فواید کمی داشته باشد ، اما به داده های آزمایشی بسیار بزرگتر و به خوبی کنترل شده مورد نیاز است.

پیشگیری از اسهال

 مطالعات بی شماری در کشورهای  با منابع محدود  نشان داده اند که مکمل روی خوراکی روزمره بروز بیماری اسهال و مرگ و میر ناشی از اسهال را در جمعیت هایی که خطر زیادی برای کمبود روی دارند ، کاهش می دهد [63،73-80]. یک متاآنالیز نشان داد که مکمل میزان بروز اسهال در کودکان 6 ماهه به 12 سال را کاهش می دهد (نسبت خطر [RR] 0.87 ، 95٪ CI 0.85-0.89 ، 26 مطالعه) [79]. چند آزمایش در نوزادان همچنین حاکی از آن است که مکمل روی تأثیر محافظتی کمی در خطر ابتلا به اسهال دارد [80-82]. یک مطالعه کنترل شده با دارونما نشان داد که دو هفته مکمل روی در شیرخواران  6 تا 11 ماه در هند ، تعداد دفعات اسهال را 39 درصد و مدت زمان اپیزودها را 36 درصد کاهش داده است [81].

مکمل روی و خانمهای باردار

مکمل روی که به خانمهای باردار داده می شود ، تعداد دفعات اسهال در دوران نوزادی را در فرزندانشان کاهش می دهد. در یک کارآزمایی کنترل شده با دارونما در پرو ، نوزادانی که مادران آنها  مکمل روی قبل از تولد دریافت کرده بودند ، در مقایسه با گروه کنترل ، 34 درصد خطر ابتلا به  دوره های اسهال طولانی مدت  را کاهش دادند [83]. در یک آزمایش مشابه در بنگلادش ، مکمل روی در دوران بارداری ، خطر ابتلا به اسهال حاد شیرخوار را 16 درصد و اسهال خونی را  به میزان  64 درصد کاهش داده است [84].

پیشگیری از ذات الریه - یک متاآنالیز نشان داد که مکمل روی که به کودکان بین دو ماه تا پنج سال در کشورهای دارای منابع محدود داده می شود ، میزان بروز پنومونی بالینی را تا حدود 20 درصد کاهش می دهد (RR 0.79 ، 95 C CI 0.71-0.88) [78،85] این مطالعات در بنگلادش ، هند ، پرو و ​​آفریقای جنوبی انجام شد. در یک مطالعه ، دوره کوتاهتر از سینه پهلو در کودکان زیر پنج سال در مکزیک مشاهده شده است [86].

تقویت رشد 

مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی مکمل روی در کودکان در معرض خطر کمبود روی نشان می دهد که مکمل روی ، در بهترین حالت ، تأثیر متوسطی در رشد در کودکان بزرگتر که کمبود اساسی روی دارند ، است. در شیرخواران، مکمل روی ممکن است روی رشد اثرات منفی بگذارد ، به ویژه اگر با سایر ریز مغذی ها متعادل نباشد. این اثر ممکن است به گروه سنی و حضور سایر ریز مغذی ها مانند آهن بستگی داشته باشد ، همانطور که توسط مطالعات بعدی پیشنهاد شده است. این داده ها به عنوان شواهد احتیاطی در مورد خطرات احتمالی تجویز تکی و نه کامل مواد مغذی عمل می کنند.  متاآنالیز متمرکز  بر مکمل های با چند ماده مغذی ، تنها مزایای رشد متوسط ​​را نشان می دهد [91].

● شیرخواران 

در یک کارآزمایی تصادفی بزرگ در شیرخواران در تانزانیا ، مکمل روی به تنهایی (5 میلی گرم در روز) تأثیر منفی کمی بر رشد در 18 ماه اول زندگی داشته است [92]. ترکیب روی با یک مکمل مولتی ویتامین (بدون آهن) تأثیر مثبت کمی در افزایش وزن داشت. نویسندگان حدس می زنند که مکمل های روی در این گروه سنی مفید نیستند ، زیرا نوزادان از روی کافی شیر مادر استفاده می کردند و ممکن است مکمل های دیگر در جذب سایر مواد مغذی مانند مس و آهن تداخل داشته باشند. در این جمعیت ، مکمل روی یا مولتی ویتامین هیچ تاثیری در تکامل شناختی کودک در 15 ماهگی نداشته است [93].

 فرزندان خردسال

یک متاآنالیز با تمرکز بر کودکان کمتر از پنج سال از کشورهای دارای منابع محدود ، اثرات مثبت روی را روی رشد خطی مشاهده کرد ، اما این تأثیر در کودکان با تجویز مکمل آهن همزمان کاهش یافت [94]. دوز روی مورد استفاده در این کارآزمایی ها از 1 تا 20 میلی گرم در روز از عنصر روی با متوسط ​​10 میلی گرم در روز متغیر است. یک متاآنالیز متعاقب آن ، همچنین مزایای متوسط ​​مکمل روی را از نظر وزن و قد  گزارش کرد که تأثیرات بیشتری در کودکان دو تا پنج ساله در مقایسه با افراد زیر دو سال مشاهده می شود [95].

 کودکان در سن مدرسه 

با بررسی سیستماتیک بیش از 80 کارآزمایی تصادفی از کشورهای با منابع محدود  ، اثرات مثبت متوسط ​​مکمل روی روی قد در کودکان بین 6 ماه تا 12 سال مشاهده شد ، اگرچه این مزایا برای  کودکان بزرگتر بیشتر بود (> 5 سال)  [79]. مکمل روی تأثیر منفی بر وضعیت مس و افزایش خطر استفراغ داشت.

روی هیچ تأثیری در رشد در افراد بدون کمبود روی ندارد (یعنی اثر دارویی بر رشد ندارد) [96].

  و اما داروهای موجود حاوی چه مقادیری از زینک هستند ؟؟

 شربت زینک سولفات دو شکل 5 میلیگرم در 5 میلی لیتر و 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر دارد 

 شربت زینک گلوکونات شکل 5 میلی گرم در 5 میلی لیتر دارد .

 نکات مصرف زینک گلوکونات :

بهتر است یک ساعت قبل یا دوساعت بعد از غذا مصرف شود .

در صورت تحریک گوارشی میتوان آن را همراه غذا مصرف نمود .

- از مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد کلسیم مانند شیر و لبنیات و کافئین و فسفر و همچنین فرآورده های سبوس دار با این مکمل خودداری شود .

- در صورت ایجاد تهوع ، اسهال، بثورات پوستی ، استفراغ شدید ، از دست رفتن آب بدن و بی قراری ، مقدار مصرف آن باید کاهش یافته و یا تا کنترل علائم فوق ، قطع شود .

- در زمان شیر دهی به دلیل افت میزان روی در بدن ، مصرف 7 میلی گیرم در روز برای 6 ماهه اول شیر دهی و 4 میلی گرم در روز برای 6 ماهه دوم توصیه می گردد .

- مصرف مقادیر زیاد زینک ، ندرتا ممکن است باعث بروز مشکلات گوارشی به ویژه اشکال در هضم و درد اپی گاستر ، تهوع و مشکلات هماتولوژیک شود .

- مقدار زیاد روی ممکن است جذب مس از طریق روده را مختل نماید . نمک های روی ممکن است جذب تتراسایکلین ها را از طریق ایجاد کمپلکس های غیر محلول کاهش دهند .

از این رو فاصله زمانی حداقل دو ساعت بین تجویز مکمل های روی و تتراسایکلین ها ضروری است .

 

 

 

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir