1399/02/13 23:37:34

تصاویر مرتبط را به هم وصل کن

ninitest.com

 

تصویرهای مناسب برای پیشرفت و بهبود مهارت های تشخیص بینایی در فرزندتان .
این تصاویر سطوح چالش متنوعی برای بهبود استدلال منطقی فراهم می کنند .
این تصاویر در سه دسته تقسیم بندی می شوند :
مطابقت با همان تصاویر

مطابقت عکس با نیمه ان

و مهارت های پیشرفته افتراق بینایی با تشخیص جزئی از یک تصویر کلی 
 
http://www.ninitest.com/entities/1588449798.pdf
http://www.ninitest.com/entities/1588449816.pdf
http://www.ninitest.com/entities/1588449830.pdf

http://www.ninitest.com/entities/1588449977.rar

 

رمز فایل فشرده www.ninitest.com

2024 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir