1399/01/22 23:34:26

ده فعالیت آسان برای تمرین مهارت های حرکتی ظریف

ninitest.com

حرکات ظریف به  حرکات ناشی از عضلات کوچک در انگشتان ، دستها و بازوها گفته می شود . هماهنگی دست و چشم نیز در کنترل دقیق حرکت  نقش زیادی دارد. این مهارتها در  کارهای مهم مانند نوشتن بسیار مهم هستند.  در بلند مدت مهارت های حرکتی ظریف ، برای  سواد آموزی و یادگیری اعداد و بسیاری از مهارتهای زندگی مهم هستند. بنابراین اگر کودک شما با کارهای حرکتی ظریف  دچار مشکل است  ، می تواند نگران کننده باشد. بررسی حرکات ظریف در کودکان در وب سایت ninitest.com به شکل انلاین و به عنوان جزئی از بررسی تکاملی قابل انجام است.می توانید  در این لینک ثبت نام و کودک خود را بررسی کنید . در ذیل تمریناتی برای بهبود حرکات ظریف کودک ارائه داده ایم .البته باید توجه داشت که هر سنی حرکات مناسب خودش را دارد و حرکات مناسب هر سن در کتاب نقش بازی در تکامل کودک اورده شده است و از وب سایت ذیل قابل خریداری است  www.ninibooks.ir

 

1- نقاشی کردن 

2-خمیر بازی 

3-درست کردن تسبیح و رشته ای از اجسام

4-رنگ امیزی

5-سوراخ کردن با پانچ 

6-بازی با اشیایی مثل نی ،دکمه ،تیله

 

7-ملاقه بازی و جداسازی بر اساس رنگ 

8-اسباب بازی های سوار شونده روی هم 

9-اسباب بازی های مخصوص حرکات ظریف 

10 - استفاده از قطره چکان

منبع:

https://picklebums.com/ten-kids-activities-to-practice-fine-motor-control

 

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir