1399/01/22 23:34:26

ده فعالیت آسان برای تمرین مهارت های حرکتی ظریف

ninitest.com

حرکات ظریف کودک :تعریف 

حرکات ظریف به  حرکات ناشی از عضلات کوچک در انگشتان ، دستها و بازوها گفته می شود . هماهنگی دست و چشم نیز در کنترل دقیق حرکت  نقش زیادی دارد. این مهارتها در  کارهای مهم مانند نوشتن بسیار مهم هستند.  در بلند مدت مهارت های حرکتی ظریف ، برای  سواد آموزی و یادگیری اعداد و بسیاری از مهارتهای زندگی مهم هستند. بنابراین اگر کودک شما با کارهای حرکتی ظریف  دچار مشکل است  ، می تواند نگران کننده باشد. بررسی حرکات ظریف در کودکان در وب سایت ninitest.com  ( تست asq آنلاین )به شکل انلاین و به عنوان جزئی از بررسی تکاملی قابل انجام است.می توانید  در این لینک ثبت نام و کودک خود را بررسی کنید . در ذیل تمریناتی برای بهبود حرکات ظریف کودک ارائه داده ایم .البته باید توجه داشت که هر سنی حرکات مناسب خودش را دارد و حرکات مناسب هر سن در کتاب نقش بازی در تکامل کودک اورده شده است 

تمرین برای بهبود حرکات ظریف 

1- نقاشی کردن برای بهبود حرکات ظریف کودک 

2-خمیر بازی برای بهبود حرکات ظریف کودک 

3-درست کردن تسبیح و رشته ای از اجسام برای بهبود حرکات ظریف کودک 

4-رنگ امیزی برای بهبود حرکات ظریف کودک 

5-سوراخ کردن با پانچ برای بهبود حرکات ظریف کودک 

 

6-بازی با اشیایی مثل نی ،دکمه ،تیله برای بهبود حرکات ظریف کودک 

 

7-ملاقه بازی و جداسازی بر اساس رنگ برای بهبود حرکات ظریف کودک 

8-اسباب بازی های سوار شونده روی هم برای بهبود حرکات ظریف کودک 

 

9-اسباب بازی های مخصوص حرکات ظریف برای بهبود حرکات ظریف کودک 

 

10 - استفاده از قطره چکان  برای بهبود حرکات ظریف کودک 

تست asq آنلاین در وب سایت نی نی تست قابل انجام است . 

2024 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir