1397/05/30 01:10:44

سینوزیت حاد ،دستورات پزشک

ninitest.com

Acute    sinusitis  : ( OPD ) سینوزیت حاد 

1. PNS X –Ray ( water’s view ); or PNS CT

(یافته های رادیولوژی شامل کدورت ،ضخامت مخاط و وجود سطوح مایع و هوا تشخیصی نیستند .و در کودکان سالم از سایر جهات توصیه نمی شوند 

2.  Antibiotics

مشخص نیست که درمان آنتی بیوتیکی در سینوزیت تشخیص داده شده بطور بالینی فایده ای اساسی داشته باشد ودر مطالعات درمان 14 روزه بر بهبود علائم ،طول مدت آنها و روزهای غیبت از مدرسه تاثیر نداشته است 

در عین حال توصیه درمانی انجمن طب کودکان امریکا درمان موارد با شروع شدید و یا دوره بدتر شونده برای پیشبرد بهبود علائم و یا جلوگیری از عوارض چرکی شدید می باشد .

 

Amoxicillin ( low dose  for uncomplicated mild to moderate severity) : ( SYR 125/5,250/5  &  Cap 250,500 ) : 45mg / kg  divided BID

 

Amoxicillin +clavulanic acid ( high dose ) : 80-90 mg / kg / day of amoxicilin in

A:presence of risk factor for resistant bacterial species

( 1 ) antibiotic use in preceding 1-3 months ;

( 2 ) age< 2 years ;

( 3 ) daycare attendance ; 

B:failure to respond to initial Amoxicillin within 72 h 

C:SEVER SINUSITIS 

 

If allergy to penicillin

CEFUROXIM AXETIL ,CEFPODOXIME,CEFIXIM 

 

 

: azithromycin ,COTRIMOXAZOLE

توصیه نمی شوند 

CEFTRAXONE 50 MG/KG IV OR IM 

در کودکی که استفراغ دارد و در خطر عدم مصرف دارو قرار داردو باید با داروی خوراکی ادامه داده شود .

ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی :

در صورت عدم پاسخ به رژیم های درمانی فوق الذکر

طول مدت درمان در سینوزیت ؟؟؟

هنوز مشخص نیست و بر اساس هر فرد درمان انجام می شود درمان پس از برطرف شدن علائم 7 الی 10 روز باید ادامه یابد .

درمان تزریقی فوری و بستری :

در صورت درگیری سینوس فرونتال

در کودکان موارد زیر مطالعه کافی نشده و در درمان سینوزیت حاد بدون عارضه توصیه نمی شوند :

ضد احتقان ها ،استروئید درون بینی ،ضد حساسیت ها و موکولیتیک ها

سشتشوی بینی با سالین می تواند در حل کردن ترشحات کمک کننده باشد ولی اثرات ان نیز بطور منظم مطالعه نشده است . 

 

3 . Nasal drop Nacl : 2 drops Q 4-6 h

4- Acetaminophen 15 mg / kg / dose q 4-6 h : or ibuprofen ( Brufen ) : 5-10 mg / kg / dose QID :    or naproxen 5-7 mg / kg / dose TDS-QID

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir