1396/09/06 19:46:09

وقوع اختلال تکاملی در درصد قابل توجهی از نوزادان نارس دارای سابقه بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

ninitest.com

وضعيت تکامل کودکان نارس 4 تا 12 ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادانبر اساس پرسش نامه ASQ را 

در لینک زیر مطالعه کنید 

نتیجه مطالعه :

با وجود تکامل طبیعی در در اکثر کودکان نارس ،درصد قابل توجهی دارای اختلال تکاملی هستند و نیاز به بررسی زودرس برای پیشگیری از عوارض بعدی دارند .

http://www.ninitest.com/entities/1496862540.pdf

بررسی انلاین تکامل کودکان با اعمال نارسی در ارائه پرسشنامه در وب سایت NINITEST.COM

http://www.ninitest.com/registration

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir