ساخت حساب کاربری

جهت ساخت حساب کاربری به موارد ذیل توجه کنید:

موارد خواسته شده  را وارد کنید .رمز را جهت وارد شدن بعدی یادداشت کنید .با کلیک کردن ثبت نام ،حساب کاربری شما ساخته می شود و در صفحه بعد اطلاعات سن و نارسی نوزاد راوارد کنید .پس از مرحله پرداخت وارد صفحه آزمون ها می شوید .نیازی به وارد کردن کد معرف نیست 

نام کودک:
نام خانوادگی:
کد ملی کودک:
تلفن همراه:
رمز ورود:
تکرار رمز ورود
کد معرف:
تصویر بالا را وارد کنید:

2024 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir