1403/03/02 13:11:33

مداخلات ویژه رشد تکاملی  

ninitest.com

مداخلات ویژه رشد تکاملی  

تحریک روانی اجتماعی

یکی از قوی ترین عوامل محافظتی برای رشد ذهنی، میزان و کیفیت تحریکات روانی-اجتماعی ارائه شده در خانه است.

 یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز پیامدهای مداخله تحریکی از 21 مطالعه اثرات مثبتی را نشان می‌دهد: میانگین اندازه اثر برای پیامدهای شناختی 420/0 = d و برای پیامدهای زبانی 468/0 = d بود (آبود و یوسف‌زی 2015).

این اثرات به طور قابل توجهی بیشتر از سایر مداخلات مانند تغذیه و بهداشت است.

با این حال، برنامه های تحریک روانی-اجتماعی  به طور قابل توجهی به نیروی انسانی، آموزش و نظارت بیشتری نیاز دارند. چهار مدل تحویل پیاده‌سازی و ارزیابی شده‌اند (جعبه 13.1)، اما همگی به آموزش ویژه متخصصان یا افراد حرفه‌ای و روشی از آموزش نیاز دارند که والدین را تشویق می‌کند تا فعالانه شیوه‌های جدید را بیاموزند و بتوانند آنچه را که می‌آموزند در حین رشد تکاملی  فرزندانشان بکار گیرند .این چهر مدل را در پست ویژه ای توضیح خواهیم داد .

تغییر رفتار خانواده برای رشد تکاملی 

تغییر رفتار خانواده ای که با  کودک خود بازی نمی کنند  دشوار است، اما یک بررسی چندین تکنیک را شناسایی می‌کند که موفق‌تر از سایر تکنیک‌ها هستند (عبود و یوسف‌زی 2015). روش سنتی ، آموزش ساده یا اطلاع دادن به والدین در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهند و چرا تا کنون  جواب نداده،  است (Aboud 2007).

تغییر رفتار به چیزی بیش از ارتباط نیاز دارد.

 تغییر رفتار نیاز به موارد زیر دارد

 • تکنیک های یادگیری فعال، مانند نمایش،
 • تمرین با کودکان و
 • دریافت مربی و بازخورد،
 • شناسایی و حل مشکلات با اجرای تمرین،
 • ارائه یادآوری های بصری، و
 • جلب حمایت اجتماعی از همسالان و اعضای خانواده

 

تغییرات واقعی در رفتار والدین را می توان با استفاده از فهرست HOME ارزیابی کرد.  در پست های قبلی درباره این فهرست بخوانید

 اندازه اثر برای نمرات HOME بهتر در گروه‌های مداخله، هر زمان که نمرات ذهنی بالا باشد، بیشتر می‌شود، بنابراین یک رابطه قوی بین تغییرات در تحریک و رشد تکاملی ذهنی تأیید می‌شود (شکل 13.5). به طور معمول تغییرات کوچک هستند، اگرچه به طور قابل توجهی بیشتر از تغییرات در گروه کنترل است.

هنوز مطالعات طولی بسیار کمی وجود دارد که تأیید کند والدین می‌توانند شیوه‌های جدید را حفظ کرده و با افزایش سن کودکان آنها را تطبیق دهند.

 

به طور کلی، مداخلات تحریکی روانی-اجتماعی  ، صرف نظر از شیوه بکارگیری انها ، رشد تکاملی و ذهنی را با موفقیت بهبود بخشید.

این موفقیت ممکن است تا حدی به افزایش  تحریک روانی-اجتماعی کودک توسط   والدین نسبت داده شود که علاوه بر رشد قدی ،دارای  یکی از قوی ترین همبستگی ها با  رشد تکامل ذهنی است.

 

چهار مدل تحویل برنامه تحریک

چهار شکل ارائه  رایج تر برنامه های تحریک روانی اجتماعی کودکان موارد زیر هستند :

 • بازدید از منزل،
 • جلسات گروهی،
 • قرار ملاقات های کلینیک، و یکی از این سه برنامه بر سیستم انتقال نقدی مشروط (CCT) استوار است.

پنجمین، ترکیب گروه با بازدید از منزل، به طور فزاینده ای رایج شده است.

همه مدل های تحویل نیاز به یک کتابچه راهنمای برنامه درسی برای ارائه دهندگان دارند. کسانی که متخصصین فراحرفه ای را استخدام می کنند نیاز به آموزش و نظارت بیشتری دارند.

برنامه بازدید از منزل

بازدید از منزل مستلزم بازدید هفتگی یا دو هفته‌ای یک متخصص فوق حرفه‌ای از خانه کودکان است.

بازدیدکنندگان از خانه در فعالیت‌های بازی مناسب سن با کودکان شرکت می‌کنند، این فعالیت‌ها را به مادران تماشاگر نشان می‌دهند، و وسایل بازی را که در جلسه بعدی جایگزین می‌شوند، در خانه می‌گذارند. مداخلات مبتنی بر بازدیدهای خانگی معمولاً مستلزم بیش از 24 بازدید در طول 12 ماه بود (لوزوف و دیگران 2010؛ توفیل و دیگران 2013؛ وزیر و دیگران 2013).

برنامه جلسات گروهی

جلسات گروهی شامل جلساتی با 8 تا 20 مادر و گاهی پدر با فرزندانشان در مکان های مناسب در جوامع است.

افراد حرفه ای از جامعه یا کارکنان بهداشت جامعه محلی جلسات را برگزار می کنند. رهبران گروه فعالیت های خاصی را نشان می دهند و مادران را در حین تمرین با فرزندان خود راهنمایی می کنند. گروه ها می توانند در بحث ها و حل مسائل کلی شرکت کنند.

مداخلات با استفاده از گروه‌ها معمولاً جلسات کمتری نسبت به مداخلاتی داشتند که از بازدیدهای خانگی استفاده می‌کردند (Aboud and Akhter 2011). بسیاری از مداخلات بازدیدهای خانگی را با جلسات گروهی ترکیب کردند (آبود و دیگران 2013؛ ایکمن و دیگران 2003؛ یوسف زی و دیگران 2014). نیازهای اطلاعاتی و اجتماعی مشترک برای همه والدین در جلسات گروهی مورد توجه قرار می گیرد و مشکلات خاص خانواده در طی بازدید از خانه مورد توجه قرار می گیرد. این مداخلات ترکیبی معمولاً بیش از 15 تماس در طی 12 یا 24 ماه داشتند.

مدل سوم از بازدیدهای کلینیک نوزادان خوب یا بیمار

مدل سوم از بازدیدهای کلینیک نوزادان خوب یا بیمار استفاده می کند تا در مورد آنچه مادران در مورد تحریک کودکان خود با صحبت  و اسباب بازی ها می دانند و و مشاوره آنها در مورد اقدامات بهبودیافته اطلاعاتی را جویا شود.

این توصیه معمولاً توسط متخصصان ارائه می شود، گاهی اوقات با دو تا چهار تماس (جین و دیگران 2007؛ پاترتون و دیگران 2010) و حداکثر با 12 تماس ماهانه (نیر و دیگران 2009).

 هدف مدل های گروهی و کلینیک تغییر رفتار والدین، به ویژه فرصت هایی است که والدین برای بازی و گفتگو فراهم می کنند.

 مدل نهایی افزایش مقیاس مداخلات تحریکی با استفاده از زیرساخت یک برنامه CCT (سیستم انتقال نقدی "یارانه ای" مشروط)  است.

یک مثال برنامه بازدید از خانه است که به برنامه Familias en Acción کلمبیا پیوست شده است. مادرانی از جامعه برای بازدید هفتگی از خانه های کودکان 12 تا 24 ماهه برای ارائه راهنمایی در مورد بازی آموزش دیدند (آتاناسیو و دیگران 2014).

یکی دیگر از نمونه های کلمبیایی، مراقبت های گروهی در خانه است که به ذینفعان CCT سیستم انتقال نقدی "یارانه ای" مشروط ارائه می شود، که به موجب آن مادران آموزش دیده اند تا روزهای هفته را به 15 کودک (بیشتر زیر سه سال) در خانه هایشان ارائه دهند (برنال و فرناندز 2013). هر دو ارزیابی اثربخشی در مقیاس بزرگ اثرات مثبتی را در مرتبه 0.2 تا 0.3 تفاوت انحراف معیار بر توانایی‌های شناختی و زبانی کودکان نشان دادند.

در ادامه مداخلات تکاملی به بحث تغذیه می رسیم

تغذیه کودک

تغذیه انحصاری با شیر مادر از بدو تولد تا شش ماهگی برای حمایت از نرخ رشد سالم و ایمنی شناخته شده است

. شواهد همبستگی  شواهد قابل قبولی ارائه می کنند که نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند رشد ذهنی بهتری نیز دارند (اندرسون، جانسون و رملی 1999). این ادعا توسط یک کارآزمایی در بلاروس تأیید شد.  در این مطالعه در بیمارستان های  دوستدار نوزاد ،  شیرخواران ، مدت بیشتری با شیر مادر تغذیه می شدند  و  در سن شش سالگی هوش کلامی بالاتری داشتند (کرامر و دیگران، 2008).

نقش اسیدهای چرب در تغذیه

یکی از مواد مغذی مهم مرتبط با رشد ذهنی در شیر مادر اسیدهای چرب  است که عمدتاً در کشورهای با درامد بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. اسیدهای چرب چند غیراشباع با زنجیره بلند (PUFA)، به ویژه n-3، که در مغز و شیر مادر وجود دارند، به عنوان یک انتخاب امیدوارکننده برای حمایت از رشد ذهنی در نظر گرفته می‌شوند.

  کارآزمایی‌های متعددی که عمدتاً در کشورهای با درامد بالا ‌ انجام شده‌اند، جایی که می‌توان شیر خشک شیرخواران را با مقادیر مختلف اسیدهای چرب تهیه کرد، هیچ تأثیری بر نمرات ذهنی یا حرکتی بیلی پیدا نکرده اند . (Beyerleinو دیگران 2010؛ قواسمی و دیگران 2012؛ اسمیترز و دیگران 2008)

 آزمایش‌های مشابه اسیدهای چرب موجود در ماهی و روغن ماهی هیچ مزیتی برای کودکان بنگلادشی که مادرانشان در دوران بارداری روغن ماهی دریافت کرده‌اند نشان نداده است (توفایل و دیگران 2006).

 با این حال، تحقیقات در مورد اسیدهای چرب با افزایش سن کودکان همچنان ادامه دارد (کلمبو و دیگران 2013).

 مشخص شد که مکمل با یک لیپید شیر، گانگلیوزید، اثرات مثبتی بر رشد ذهنی اولیه در اندونزی دارد Gurnida و دیگران 2012)

علاوه بر این، تحقیقات فواید رشد ذهنی اسیدهای چرب موجود در آغوز را پیدا کرده است.

کودکان 14 ماهه ای که مادران آنها دارای سطوح بالای n-3 PUFA در آغوز بودند و با شدت یا مدت زمان بیشتری از شیر مادر تغذیه می کردند، نمرات رشد ذهنی بالاتری داشتند Guxens and others 2011

 بنابراین، به نظر می رسد که مزایای شناختی واضح تغذیه با شیر مادر ناشی از سطوح بالای n-3 PUFA و مقادیر تجمعی شیر مادر مصرف شده باشد.

 اثرات اندک ریز مغذی ها بر رشد ذهنی

 تحقیقات بر روی چندین ریز مغذی با و بدون لیپید در حال انجام است. برخی از مطالعات از ویتامین A به عنوان پایه استفاده می کنند و آن را با پنج ریز مغذی دیگر مقایسه می کنند (بلک و دیگران 2004).

 برخی دیگر فرنی را با کربوهیدرات ها درست  می کنند و ریز مغذی ها را اضافه می کنند (Manno and others 2012; Rosado and others 2011).

  پولیت و دیگران (2000) به همه کودکان مورد مداخله  هشت ریزمغذی (ویتامین و مواد معدنی) با شیر پرانرژی اضافه شده به رژیم غذایی دادند.

 تقویت غذاها  در بسیاری از موارد برای مدت شش تا هشت ماه انجام شد . اثرات روی نمرات رشد ذهنی اندک بود.

مروری بر 21 مداخله که اثرات ریزمغذی‌های متعدد را بر رشد ذهنی بررسی می‌کرد، اندازه اثر کلی بسیار کوچکی 0.082 = d را به دست آورد (لارسون و یوسف‌زی در حال چاپ).

 در بسیاری از موارد، کودکان مزایایی مانند کاهش کم خونی را نشان دادند، اما هیچ مزیتی در رشد طولی نداشتند. رشد حرکتی در برخی موارد بهبود یافته است.

 در حال حاضر چندین ریز مغذی با یک پایه لیپیدی ترکیب می شوند که از  درشت مغذی ها نیز  برای بررسی اثرات ترکیبی آنها بر رشد قدی  استفاده  می کند. این ترکیب پتانسیل افزایش رشد ذهنی در مکان های بدون امنیت غذایی  ،  دارد.

 بسته های یکپارچه تحریک روانی اجتماعی و تغذیه کودک

 محققان و مجریان برنامه توجه بیشتری به بهینه سازی بسته های یکپارچه تحریک روانی اجتماعی و مراقبت های تغذیه ای با توجه به مزایای مستقل و بالقوه افزایشی برای ارتقای رشد ذهنی دارند.

اگرچه اکثر مداخلات در مقیاس کوچک و بزرگ از ادغام تغذیه با تحریک روانی اجتماعی  سود کمی برای رشد ذهنی یافته اند (آتاناسیو و دیگران 2014؛ گرانتام-مک گرگور و دیگران 2014؛ یوسف زی و دیگران 2014)، سایر مزایای یکپارچه سازی، مانند هزینه و به اشتراک گذاری وظایف، در حال بررسی هستند. این ترکیب در یک آزمایش محرک روانی اجتماعی و تغذیه تکمیل شده در پاکستان نشان داده شده است .

کارآزمایی ارتقا تکاملی اولیه کودکان در پاکستان: مطالعه موردی یک برنامه موفق

 کارآزمایی ارتقا تکاملی اولیه کودکان  با موفقیت رشد شناختی، زبانی و حرکتی کودکانی را که والدینشان مشاوره در زمینه تحریک روانی اجتماعی برای فرزندانشان دریافت کردند، با یا بدون آموزش تغذیه پیشرفته و غنی سازی چند ریزمغذی، افزایش داد (یوسفزی و دیگران 2014).

این برنامه مزایای آشکاری را از شیوه های فرزندپروری نشان داد که باعث بهبود تعاملات مادر و کودک و کیفیت تحریک خانه شد.

بانوان فعال در زمینه سلامت  (LHWs) که هر ماه خدمات اولیه بهداشت مادر و کودک را به عنوان بخشی از سیستم بهداشتی دولتی به خانواده های روستایی و دورافتاده ارائه می کنند، مشاوره در زمینه تحریک روانی اجتماعی و تغذیه را به فعالیت های خود برای خانواده های دارای فرزند زیر دو سال اضافه کردند.

مداخله تحریک روانی اجتماعی

 مداخله تحریک روانی-اجتماعی، با استفاده از پیام‌ها و محتواهای مراقبت از رشد تکاملی کودک که توسط صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است، فعالیت‌های ارتباطی و بازی مادر و کودک را تشویق کرد (یونیسف و سازمان جهانی بهداشت 2009). بانوان فعال در زمینه سلامت    اطلاعاتی را در مورد اقدامات و مزایای توصیه شده ارائه کردند،

فعالیت‌های مناسب رشدی را برای مراقبین پیشنهاد کردند تا با فرزندان خردسال خود انجام دهند ، و مراقبان را  برای پاسخگویی به تلاش‌ و برقراری ارتباط کودک  تشویق و راهنمایی کردند.

هدف از این مداخله ارتقای کیفیت تعاملات مراقب و کودک و ارتقای مهارت‌های شناختی، زبانی، حرکتی و اجتماعی-عاطفی کودکان بود. مداخله از طریق ترکیبی از بازدیدهای خانگی و جلسات گروهی انجام شد. جلسات گروهی فرصت هایی را برای حل مسئله و حمایت اجتماعی از طریق تشویق، تمجید و یادگیری همسالان ارائه کردند.

 

 

در ادامه مطالب مرتبط با مداخله در تکامل کودکی به مبحث "کاهش عفونت های منتقل شده توسط آلودگی زمین، پشه ها و مگس ها"

 می رسیم  

 کاهش عفونت های منتقل شده توسط آلودگی زمین، پشه ها و مگس ها

متداول ترین راه حل های اجرا شده برای عوامل محیطی عفونت عبارتند از:

 • ساخت و استفاده از توالت،
 • بهبود دسترسی به آب آشامیدنی تمیز،
 • ترویج شستشوی صورت و شستشوی دست با صابون
 • ، پاکسازی مدفوع حیوانات در اطراف خانه،
 • ایمن سازی همه نوزادان با واکسن روتاویروس، و
 • کرم زدایی کودکان در سن 12 ماهگی

. مکان هایی که سیستم های لوله کشی آب و فاضلاب نصب شده اند، کاهش فوری بیماری های اسهالی را تجربه کرده اند با این حال، ارائه گسترده زیرساخت های آب و فاضلاب به ویژه در مناطق روستایی در کشورهای با درامد متوسط و کم   در آینده نزدیک غیرواقعی است، اگرچه 68 درصد از ساکنان شهری دردر کشورهای با درامد متوسط و کم    دارای سرویس بهداشتی هستند، اما تنها 40 درصد از مردم روستایی آن را دارند (یونیسف 2013).

منابع آب بهبود یافته معمولاً در سطح جامعه یا ترجیحاً در محل استفاده ارائه می شود، به طوری که شکاف شهری و روستایی برای آب بهبود یافته کمتر از فاضلاب است . (94 درصد ساکنان شهری در مقایسه با 76 درصد درصد روستانشینان)  به منابع آب بهبود یافته دسترسی دارند.

 نگرانی در مورد اثرات سطوح بسیار بالای آرسنیک در آب آشامیدنی با شواهدی مبنی بر از دست دادن جنین و مرگ و میر نوزادان تأیید می شود (Rahman, Vahter, and other 2007) اما به نظر می رسد آرسنیک موجود در آب تأثیر کمی بر رشد ذهنی در 24 ماه اول  . و تا سن پنج سال  داشته باشد (همدانی، گرانتام-مک گرگور، و دیگران 2010؛ همدانی و دیگران 2011).

  ایمن سازی با واکسن روتاویروس

واکسن روتاویروس در کاهش موارد شدید اسهال، مرگ و میر و مراجعه به بیمارستان و کلینیک موثر بوده و چندین سال کودک را در برابر  آن محافظت می کند.

راه حل های کوتاه مدت ضمیمه شده به خدمات ارائه ویتامین آ

 • درمان انبوه کودکان با داروهای کرم‌زدایی
 • و آزیترومایسین برای تراخم

 

رویکردهای پایدارتر حذف تراخم (SAFE (surgery, antibiotics, facial cleanliness, and environmental improvements) strategy for trachoma elimination)

راهبرد safe  (جراحی، آنتی بیوتیک ها، پاکیزگی صورت و بهبودهای محیطی) برای از بین بردن تراخم توصیه شده WHO

شامل بهداشت (شستشوی صورت)  و مدیریت محیطی (همراه با جراحی و آنتی بیوتیک ها) می شود و

رویکردی پایدارتر است (Mecaskey and others 2003).

مدیریت زیست محیطی آب های راکد و استفاده از پشه بند 

مدیریت زیست محیطی آب های راکد تنها یکی از ابزارهای کنترل مالاریا است.

 پشه بند ، درمان پیشگیرانه متناوب و واکسن‌ها بیشترین مطالعه‌شده‌ترین مداخلات پیشگیرانه هستند (سیسه و دیگران 2006؛ گیس و دیگران 2009). فراهم کردن و ارائه  پشه بندهای رایگان اغشته شده با حشره کش ها منجر به پوشش و محافظت بالا در برابر بیماری مالاریا شد (Alaii and others 2003). و

سه دوز متناوب از یک داروی ضد مالاریا در زمان ایمن سازی معمول، بروز مالاریا را تا 20 درصد کاهش داد

 Macete و دیگران 2006.

این اقدامات پیشگیرانه ی  ضد مالاریا  هیچ یک از  سطح هموگلوبین و ایمنی آینده را  به خطر نینداخت .به نظر می رسد مداخلات تحریک روانی اجتماعی در غلبه بر برخی از کاستی های ناشی از مالاریا مغزی موثر باشد.

عادات استفاده از سرویس بهداشتی و شستن دست ها

تغییر عادات استفاده از سرویس بهداشتی و شستن دست ها بسیار دشوار است. مداخلات برای افزایش استفاده از سرویس بهداشتی و شستن دست ها عمدتاً در محیط های آزمایشی کنترل شده با موفقیت مواجه شده است (بریسکو و آبود 2012). آنها زمانی که در سطح جامعه اجرا می شوند کمتر موفق بوده اند (هدی و دیگران 2012؛ هاتون و چیس، آینده؛ لوبی و دیگران 2008)

مطالعه بیشتر

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3738/.
Describing the Burden of Malaria on Child Development: What Should We Be Measuring and How Should We Be Measuring It?

 مداخلات حساس به رشد تکاملی

تغذیه مادر

شیوه هایی  برای رسیدگی به تعداد فزاینده تولدهای نارس (لاون و دیگران 2014) هنوز شناسایی نشده است. استرس زیاد در دوران بارداری در بین زنان آفریقایی-آمریکایی که بسیاری از آنها نوزادان کم وزن و  نارس  با کم وزنی و نارسی بدو تولد ارتباط دارد (لوبل و دیگران 2008).

 

 تصور می شود که کوچک بودن نوزاد برای سن بارداری ،  با عفونت مادر (مالاریا) و سوء تغذیه (بلک و دیگران 2013) مرتبط است و به ترتیب از طریق درمان پیشگیرانه ضد مالاریا   (Gies  و دیگران 2009)  و تغذیه مادر قابل پیشگیری است.

افزایش وزن هنگام تولد با ارائه مکمل ها به زنان باردار

افزایش وزن هنگام تولد با ارائه مکمل ها به زنان باردار بازخوردهای متفاوتی دریافت کرده است. مکمل آهن و اسید فولیک به وضوح مفید است، اسید فولیک در کاهش نقایص لوله عصبی که منجر به اختلالات رشد ذهنی می شود نقش ثابت شده دارد . مرور مطالعاتی که مکمل‌های ریزمغذی، مکمل‌های پروتئینی انرژی، یا هر دو را ارائه می‌کنند، کاهش اندکی در تعداد نوزادان کوچک برای سن بارداری  نشان می‌دهد (حیدر و بوتا 2012؛ امداد، یعقوب و بوتا 2011).

نتایج یک مطالعه بزرگ در بنگلادش

 

 با این حال، یک مطالعه بزرگ در بنگلادش اثرات یک مکمل انرژی-پروتئین روزانه را که در سه ماهه اول یا بعد از آن در سه ماهه دوم شروع می‌شود، و اثرات 13 ریزمغذی اضافی را در مقایسه با آهن و اسید فولیک معمول مورد بررسی قرار داد (

 (Person و دیگران 2012)

 

 • سن حاملگی با میانگین 39 هفته در بین گروه ها مشابه بود، که نشان می دهد نارس بودن تحت تأثیر قرار نگرفته است.
 • طول بارداری و وزن هنگام تولد تحت تأثیر قرار نگرفت(31 درصد وزن کم هنگام تولد وجود داشت).
 • مرگ و میر نوزادان در میان کودکانی که مادران آنها ریزمغذی های متعدد دریافت کرده و مکمل های انرژی-پروتئین را زود شروع کرده اند، کمترین میزان بود.

 پیگیری کودکان این مطالعه

 

با استفاده از دو آیتم از مقیاس بیلی در سن هفت ماهگی، تفاوت های اندکی را در یک مورد نشان داد که فقط برای مادرانی با توده بدن (BMI) پایین که مکمل های انرژی-پروتئین اولیه دریافت کرده بودند، مفید بود (توفایل و دیگران 2008).

اندازه کلی اثر رشد ذهنی 042/0 = d بود (لارسون و یوسف زی در حال چاپ).

به تغذیه کودکان و نوزادان دختر توجه بیشتری کنید

 بسیاری از دانشمندان نتیجه گرفته اند  که ارائه مکمل های غذایی در دوران بارداری برای تأثیرگذاری  قابل توجه بر  نتایج زایمان و رشد ذهنی بسیار دیر است و وضعیت تغذیه مادر در زمان لقاح حیاتی است. باید توجه بیشتری به تغذیه در میان کودکان و نوجوانان دختر شود

اهمیت ید برای رشد تولیدمثلی و ذهنی

 ید برای رشد تولیدمثلی و ذهنی آنقدر مهم است که دولت ها غنی سازی نمک را برای استفاده عمومی قانونی می کنند.

مداخلات طراحی شده برای مطالعه اثرات ید بر رشد ذهنی

مداخلات طراحی شده برای مطالعه اثرات ید بر رشد ذهنی در مناطق دارای کمبود ید، معمولاً زنان باردار را به‌طور تصادفی برای دریافت کپسول‌هایی که ید کافی برای یک سال فراهم می‌کند، انتخاب می‌کنند.

ده مداخله موجود، که دو مورد از آنها مداخله کنترل شده تصادفی  بودند، اندازه اثر متوسطی را برای رشد ذهنی 0.50 = d یافتند (بوگما و دیگران 2013).

ید ارائه شده در دوران بارداری مفیدتر از مکمل یدی بود که پس از تولد به کودکان داده می شد.

ارائه مکمل های ید به مادر شیرده

 استراتژی دیگر ارائه مکمل های ید به مادر شیرده است. این مکمل غیرمستقیم سطح ادرار و سرم نوزاد را بهتر از مکمل مستقیم شیرخوار حفظ کرد (بوهوش و دیگران 2014).

اثر ید دریافت شده از طریق نمک بر رشد ذهنی کودکان : کی ید بدهیم

یک آزمایش مهم این است که آیا ید دریافت شده از طریق نمک در رژیم غذایی مادران و کودکان باعث بهبود رشد ذهنی کودکان می شود یا خیر. بررسی دقیق RCTهایی که در آنها به کودکان سنین مدرسه کپسول ید یا دارونما داده شد، نشان می دهد که اکثریت بزرگی از تست های کلامی و غیرکلامی هیچ پیامد مثبتی به همراه نداشتند (هودا، گرانتام-مک گرگور و تامکینز 2001؛ ون دن بریل و دیگران، 2000).

 با این حال، نمک ید دار یک اثر پیوسته کم اما مثبت بر نمرات رشد ذهنی کودکان زیر 24 ماه در اتیوپی داشت (بوگما و دیگران 2014). به طور خلاصه، اگر ید در دوران بارداری و شیردهی برای زنان در دسترس باشد، بیشترین تأثیر را بر رشد ذهنی کودکان خواهد داشت.

مداخلات در  سلامت روان مادران و اثرات ان بر تکامل کودکان

سلامت روان مادر

بسته های یکپارچه حمایت از مادران و کودکان توجه فزاینده ای را به خود جلب می کنند (تاملینسون و دیگران 2014).

دوره پس از تولد تا 24 ماه پس از تولد ممکن است زمان مناسبی برای مقابله با افسردگی مادر همراه با تغذیه و شیوه های تحریکروانی اجتماعی کودک باشد. این تمرکز گسترده ‌تر ممکن است به نفع رشد تکاملی کودکان باشد و می‌تواند در زمینه‌ای ارائه شود که به مادران انگ نمی‌زند.

تعداد انگشت شماری از مداخلات ارزیابی شده نشان می دهد که کاهش افسردگی مادر ممکن است به مادران کمک کند تا نیازهای فرزندان خود را بهتر برآورده کنند.

در پاکستان، برنامه سالم اندیشیدن با استفاده از اصول درمان شناختی-رفتاری توسعه یافت، اگرچه شامل عناصری از درمان بین فردی نیز می شود. درمان های شناختی-رفتاری و بین فردی دو روش درمانی هستند که در آمریکای شمالی و اروپا شواهد معتبری برای آنها وجود دارد.

 دانستن این نکته ارزشمند است که اصول آنها را می توان برای استفاده درکشورهای با درامد کم و متوسط  تطبیق داد.

 در پاکستان، کارکنان بهداشت جامعه در شکلی ساختاریافته از گفتگو آموزش دیدند که شامل گوش دادن همدلانه، مشارکت خانوادگی، کشف هدایت شده با استفاده از تصاویر، فعال سازی رفتاری و حل مسئله می شد.

 

ادغام برنامه Thinking Healthy در خدمات سلامت مادر و کودک مبتنی بر جامعه منجر به کاهش قابل توجه افسردگی مادران در پاکستان شد.

 

مزایای مثبت اضافی در گروه مداخله

 • میزان کمتر بیماری اسهالی نوزاد و خردسال،
 • نرخ بالاتر ایمن سازی کودک خردسال،
 • استفاده بیشتر گزارش شده از داروهای ضد بارداری در میان زنان،
 • و افزایش زمان صرف شده توسط والدین برای بازی با فرزندان کوچکشان بود

(رحمان و دیگران 2008).

منطقی است که کشورهای دارای شیوع بالای افسردگی مادرانباید برنامه های پیشگیرانه را برای همه زنان با ترکیب مهارت های کاهش خطر افسردگی با مهارت های تحریک کودک و تغذیه اجرا کنند.

  در اوگاندا، یک برنامه گروهی 12 جلسه ای ترکیبی برای رسیدگی به افسردگی مادر، تحریک کودک و تغذیه در پیشگیری از علائم افسردگی و افزایش رشد شناختی و زبانی کودکان موثر بود

 

هزینه و فایده مداخلات اولیه در دوران کودکی

شناسایی  بازگشت مفید سرمایه گذاری اجتماعی در دوره ابتدای کودکی در حال افزایش است (Kilburn and Karoly 2008). بسیاری از مداخلات مورد بحثی که در این فصل  ذکر کردیم  مقرون به صرفه هستند و اطلاعات هزینه در دسترس است (جزئیات بیشتر را می توان در فصل 17 این جلد، هورتون و لوین 2016 یافت).

منبع : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361909/

 

 این بخش بر ادبیاتی متمرکز است که در جای دیگری بطور خاص به تحریک روانی اجتماعی و افسردگی مادر پرداخته نشده است. به طور کلی، تجزیه و تحلیل هزینه به راحتی در مورد مزایای برنامه های پیش دبستانی برای کودکان سه سال و بالاتر در دسترس است (Engle and others 2011).

منبع : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK361924/

 اطلاعات کمتری در مورد هزینه های مداخلات تحریک زودهنگام برای کودکان کمتر از دو سال در دسترس است. ممکن است دلایل متعددی برای داده های ناچیز موجود در مورد هزینه های مداخلات تحریک اولیه وجود داشته باشد.

 به عنوان مثال، آلدرمن و دیگران (2014) چالش های زیادی را در محاسبه هزینه-مزایای خدمات سلامت و تغذیه با تحریک اولیه یکپارچه، از جمله هم افزایی بین هزینه های ثابت (هزینه های موجود مرتبط با ارائه خدمات) و هزینه های اضافی اجرای خدمات جدید برجسته می کنند.

 مداخله تلاش اخیر برای تحلیل هزینه و اثربخشی به چالش‌هایی اشاره می‌کند که به این کمبود داده درکشورهای با درامد کم و متوسط   کمک می‌کند (Batura و دیگران 2015). یک چالش این است که پیگیری کوتاه است و نتایج بر بهره وری تمرکز نمی کنند.

 

یک تحلیل کوتاه‌مدت اثربخشی هزینه‌ها و مزایای یک بسته آموزشی تغذیه به‌علاوه مکمل را با بسته‌ای که برانگیختگی روانی اجتماعی را توصیه می‌کرد، مقایسه کرد (گووانی و دیگران 2014).

اولی تقویت ریزمغذی‌ها را فراهم می‌کرد، در حالی که دومی با استفاده از بازدیدهای گروهی و خانگی، مقداری مواد بازی و کتاب را با هزینه تقریباً 4.50 دلار آمریکا برای هر کودک در ماه (تقریباً 55 دلار آمریکا در سال) فراهم کرد.

 مطالعات مداخله تحریک روانی اجتماعی بیشتری  ،  نیاز به انجام تجزیه و تحلیل هزینه دارند، همانطور که برنامه هایی که تغذیه و بهداشت را با تحریک و سلامت روان مادر ترکیب می کنند نیاز به انجام تجزیه و تحلیل هزینه دارند .

 

 یک مطالعه هزینه-فایده که بازده بازار کار را برای گروهی از جامائیکا تجزیه و تحلیل می کند( که توسط Grantham-McGregor و دیگران (1991) مورد مطالعه قرار گرفته است)  نشان می دهد که بزرگسالان 22 ساله که تحریکات روانی اجتماعی اولیه دریافت کرده اند، درآمدی  25 درصد بیشتر از افراد گروه  کنترل دارند (گرتلر و دیگران 2014).

 

 

CONDITIONAL CASH TRANSFER   

برنامه‌های انتقال نقدی که خانواده‌هایی را که از نظر اقتصادی محروم هستند هدف قرار می‌دهند، بستر تحویلی را فراهم می‌کنند که بازده سرمایه‌گذاری امیدوارکننده‌ای را در نتایج کوتاه‌مدت و میان‌مدت نشان می‌دهد.

 

دو مطالعه کلمبیایی شرح داده شده در این فصل (کادر 13.1) که مزایایی را برای کودکانی که زیر سه سال از خانه ویزیت یا مراقبت های گروهی مبتنی بر خانه دریافت می کردند، نشان می دهد که هزینه هر کودک 516 دلار آمریکا در سال (آتاناسیو و دیگران 2014) و 347 دلار آمریکا در هر 16 ماه  برآورد شده است. (برنال و فرناندز 2013).

 

ارزیابی برنامه‌های در مقیاس بزرگ و طولانی‌مدت در اکوادور (فرنالد و هیدروبو 2011؛ ​​پکسون و شادی 2010)، مکزیک (فرنالد، گرتلر و نوفلد 2008)، و نیکاراگوئه (ماکور، شادی و واکیس2012  ) مزایایی را  در  نتایج کودک در سال های پیش دبستانی  نشان داده‌اند

 

به عنوان مثال  انتقال وجه نقد ماهانه 70 دلار آمریکا  با شرایطی مانند حضور در کلینیک های بهداشتی، ارائه تغذیه خوب و ثبت نام در مدرسه مرتبط است (فرنالد، گرتلر و نوفلد 2008).

 

 ارزیابی برنامه های CCT نشان می دهد که بیشترین مزایا برای فقیرترین کودکان است. دو مسیر برای توضیح اینکه چگونه برنامه‌های CCT منجر به مزایایی برای رشد کودکان می‌شود، پیشنهاد شده است. اول، خانواده ها ممکن است بیشتر روی تغذیه بهتر برای کودکان خردسال و در یادگیری و وسایل بازی سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال، مادرانی که در اکوادور حواله نقدی (غیر مشروط) دریافت کردند، بیشتر احتمال داشت برای فرزندان خردسال خود اسباب بازی بخرند (فرنالد و هیدروبو 2011). دوم، کاهش فشار مالی و استرس ممکن است به بهبود رفاه روانی-اجتماعی در خانواده منجر شود و منجر به بهبود مراقبت های اولیه از کودک شود. این مدل ها عمدتاً از آمریکای لاتین و کارائیب هستند، اما برای مناطق دیگر نویدبخش هستند.

 

2024 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir