1402/02/14 08:17:31

رشد و نمودارهای رشد در کودکان

ninitest.com

بررسی رشدی کودکان با استفاده از منحنی های رشد 

سازمان جهانی بهداشت (WHO) توزیع آماری استاندارد بین‌المللی رشد جدیدی را برای رشد کودکان 0 تا 59 ماهه  در سال 2006 منتشر کرد . این کودکان در محیط‌هایی از شش کشور جهان  زندگی می کنند که به اعتقاد محققان WHO  مناسب  رشد مطلوب کودکان شامل ایالات متحده، در سراسر جهان است . توزیع نشان می‌دهد که نوزادان و کودکان خردسال در این شرایط مناسب چگونه رشد می‌کنند و محیط‌هایی که ممکن است رشد مطلوب را پشتیبانی نکنند در این توزیع جایی ندارد .

توصیه ها :از کدام منحنی ها و در چه محدوده سنی استفاده کنیم ؟

مرکز کنترل بیماری ها  توصیه می کند

برای تحت نظر داشتن کودکان 0 تا 24 ماهه ار منحنی های رشد استاندارد سازمان جهانی بهداشت استفاده کنید

و از منحنی های رشد مرکز کنترل بیماریها برای تحت نظر داشتن کودکان دوساله تا 20 ساله در امریکا استفاده کنید .

چرا در آمریکا از منحنی های رشدی سازمان جهانی بهداشت برای سنین 0 تا 24 ماه استفاده می شود؟

استانداردهای رشد  WHO ، رشد نوزاد شیرخوار را به عنوان طبیعی و هنجار رشد تعیین می کند. تغذیه با شیر مادر استاندارد توصیه شده برای تغذیه نوزاد است. نمودارهای WHO نشان دهنده الگوهای رشد در بین کودکانی است که عمدتاً به مدت حداقل 4 ماه از شیر مادر تغذیه شده  و در 12 ماهگی هنوز با شیر مادر تغذیه می شده اند .

استانداردهای رشد WHO ، توصیف بهتری از رشد فیزیولوژیکی در دوران نوزادی ارائه می دهند. پزشکان اغلب از نمودارهای رشد CDC به عنوان استانداردهایی در مورد چگونگی رشد کودکان خردسال استفاده می کنند. با این حال نمودارهای رشد CDC مرجع هستند. آنها اینکه  کودکان معمولی در ایالات متحده در یک دوره زمانی خاص چگونه رشد کرده اند را  مشخص می کنند . الگوهای رشد معمولی ممکن است الگوهای رشد ایده آل نباشند. نمودارهای رشد سازمان جهانی بهداشت استاندارد هستند. آنها چگونگی رشد کودکان در  شرایط بهینه را شناسایی و مشخص می کنند.

استانداردهای رشد WHO ، بر اساس یک مطالعه با کیفیت بالا است که به صراحت برای ایجاد نمودارهای رشد طراحی شده است. استانداردهای WHO با استفاده از داده های قد و وزن بلند مدت که در فواصل زمانی مکرر اندازه گیری شده اند، ساخته شده اند. برای نمودارهای رشد CDC، داده‌های وزن بین تولد تا 3 ماهگی در دسترس نبود و حجم نمونه برای گروه‌های جنسی و سنی در 6 ماه اول زندگی کم بود.

 چرا از نمودارهای رشد CDC برای کودکان 2 سال و بالاتر در ایالات متحده استفاده کنید؟

نمودارهای رشد CDC را می توان به طور مداوم از سنین 2 تا 19 سال استفاده کرد. در مقابل نمودارهای رشد سازمان جهانی بهداشت فقط اطلاعاتی در مورد کودکان تا 5 سال ارائه می دهد.

برای کودکان 2 تا 5 ساله، روش های مورد استفاده برای ایجاد نمودار رشد CDC و نمودار رشد WHO مشابه است.

در وب سایت نی نی تست امکان ترسیم منحنی های رشدی و یه دست آوردن صدک رشدی و معیار زد با وارد کردن داده های قد و وزن وجود دارد .  

دانلود منحنی طول برای سن و وزن برای سن دختران 0 تا 24 ماهه

 دانلود منحنی طول برای سن و وزن برای سن پسران 0 تا 24 ماهه

دانلود منحنی دور سر برای سن و وزن در برابر قد دختران  0 تا 24 ماه

دانلود منحنی دور سر برای سن و وزن در برابر قد پسران  0 تا 24 ماه

 

ادامه دارد .... 

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir