1400/10/15 09:19:53

دستورالعمل_اجرایی غربالگری تکاملی با پرسشنامه سنین و مراحل ویرایش سوم ASQ-3وASQ_SE

ninitest.com

دستورالعمل بررسی تکاملی کودک 

از پیوند موجود در نگاره های زیر می توانید شیوه نامه بررسی غربالگری تکاملی کودک را بارگزاری و از ان استفاده کنید . ولی ما توصیه می کنیم 

کودک خود را در وب سایت NINITEST.COM ثبت نام کنید . و از بررسی بسیار آسان و با رعایت کلیه نکات موجود در این شیوه نامه ها استفاده

کرده و در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و کیفیت بررسی کودک خود را بسیار بالا ببرید .

 نقاط برش در کودکان ایرانی در ASQ 3 , و بررسی اجتماعی عاطفی 

دانلود شیوه نامه بررسی غربالگری تکاملی کودکان در وب سایت NINITEST

شیوه نامه بررسی اجتماعی عاطفی و بررسی تکاملی ASQ در کودکان ایرانی 

غربالگری تکاملی کودکان در وب سایت NINITEST.COM

نقاط برش در کودکان ایرانی در ASQ 2

غربالگری تکامل کودک شیوه نامه بررسی  ASQ تکاملی

بررسی غربالگری  تکاملی به شیوه نیز امکان پذیر است ازپیوند زیر بیشتر بخوانید 

غربالگری تکاملی کودکان در وب سایت NINITEST.COM بسیار آسان و با برنامه نویسی ASQ .نقاط برش

از این پیوند برای بررسی تکاملی کودک خود ،تشکیل پرونده تکاملی برای دسترسی در هرزمان ،امکان مقایسه بین بررسی های متوالی و افزایش کیفیت در بررسی کودک خود استفاده کنید .  

راهنمای ثبت نام در وب سایت نی نی تست بررسی غربالگری تکاملی کودکان

 

 

2022 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir