1400/10/10 02:26:09

انجام غربالگری و بررسی تکاملی کودک بدون جدول نقاط برش ASQ

ninitest.com

انجام غربالگری و بررسی تکاملی کودک بدون جدول نقاط برش ASQ

شاید برای شما شنیدن این مطلب تعجب برانگیز باشد .مگر می شود ،بالاخره نمرات کودک را باید با نقاط برش کودکان ایرانی مقایسه کرد . و اکثرا والدینی که با پرسشنامه کاغذی سعی دربررسی کودک خود دارند در این مرحله دچار مشکل می شوند . 

پاسخ به تعجب شما استفاده از وب سایت NINITEST.COM است که با برنامه نویسی و بدون مراجعه به جدول نقاط برش کودکان ایرانی در کسری از ثانیه تفسیر نمرات کودک را ارائه می دهد و بررسی را بسیار اسان کرده است . در واقع در این سایت 

 محل های تبدیل رنگ ها در واقع همان نقاط برش ارزیابی سنین و مراحل ASQ است که با برنامه نویسی از آنها استفاده شده و  در واقع کاربر نیازی به جداول نقاط برش در تست غربالگری تکاملی کودک ندارد .

2022 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir