1399/02/18 17:43:21

ما دیگر نمی توانیم عدم تحرک را توجیه کنیم.پتانسیل تکاملی کودکان زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه

ninitest.com

درمقاله همراه پتانسیل تکاملی کودکان در کشورهای در حال توسعه به تفصیل شرح داده شده است .نویسندگان مقاله نارضایتی خود از وضع موجود کودکان در جهان را با این جمله به پایان رسانده اند .  "ما دیگر نمی توانیم دست روی دست گذاشتن  را توجیه کنیم"

ازاینجا دانلود کنید 

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir