1397/05/27 23:31:07

التهاب حساسیتی بینی ،رینیت آلرژیک

ninitest.com

rhinitis:  ( OPD )

 2nd generation antihistamines

Cetrizine  (SYR 5mg/5ml &tab 10 mg )

شش ماه تا دو ساله :
-Initial dose: 2.5 mg orally once a day
-Maintenance dose: 2.5 mg orally once to 2 times a day(نلسون12تا23ماهه دوز می تواند از 2/5میلیگرم یک بار شروع شده و به دوبار افزایش داده شود )
-Maximum dose: 5 mg/day

دو تا 5 ساله :
-Initial dose: 2.5 mg orally once a day
-Maintenance dose: 2.5 mg orally 2 times a day OR 5 mg orally once a day
-Maximum dose: 5 mg/day

شش ساله و بزرگتر: 

5 to 10 mg orally once a day
-Maximum dose: 10 mg/day

 Loratadine

( SYR 5mg /5 & Tab 10 mg ,cap 10 mgلوراتاژل )

دو تا 5 سال: 5 میلی گرم روزانه 

 بیش از 6 سال: 10 میلی گرم روزانه یا 5 میلی گرم دو بار در روز 

Fexofenadine

این دارو به صورت قرص ۳۰ ، ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ میلی گرمی موجود می باشد . همچنین نوع خارجی آن با نام تجاری تلفست نیز در ایران موجود می باشد

 6month-<2yr 15mg Q12hr

 2-11years : 30mg BID

>12years,adults: 60mg BID , or  180 mg QD

 

( Leukotriene receptor antagonists ): Monteleukast

( chewable Tab 5 mg 10 mg,گرانول 4 میلی گرم در بسته و و قرص جویدنی 4میلی گرمی  سینگولاریس )

دو تا5 سال :5 میلی کرم روزانه 

over 6years :10mg QHS or 5mg twice daily

intranasal  Sprays اسپری داخل بینی 

Corticosteroids

: old generation : Beclomethasone : 1-2 puffs BID

6 تا 12 سال :یک اسپری در هر سوراخ بینی هر 12 ساعت که در صورت لزوم می توان به دو اسپری در هر سوراخ بینی هر 12 ساعت افزایش داد . 

بیشتر از 12 سال :1 الی 2 اسپری در هر سوراخ بینی هر 12 ساعت .

: fluticasone (Flixonase )

: ( over 4 years ):2 puffs QD – BID  

budesonide 

(over 6 years ):1-2 puff QD

mometasone

 : ( Over 2 years ) : 1-2 puffs QD

Decongestants ضد احتقان ها  

Spray phenylephrine , or nasal drop phenylephrine %0.25 or %0.5 ,Oxymethazoline  or oxylomethazoline :

1-2 drops or puffs QID less than five  days ; not under 2 years of age

ANIT Cholinergics

Spry ipratropium (Atrovent ) : ( over 5 years ) : 2 puffs TDS – QID

Spray  cromolyn : ( over 2 years ) : 1 puff QID

 

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir