1397/05/27 22:11:31

دستورات سرماخوردگی

ninitest.com

Rhinitis ( common  cold ):  (OPD )

تب و درد   

- Acetaminophen (Drop100/1ml & syr120/5 ml &Tab 325,500 mg & supp125/325mg  ):

15mg/dose QID

-or ibuprofen (Brufen ) ( syr 100/5 &Tab 200,400 ):   5-10 mg/kg/dose QID

-Tab children cold ( chiorpheniramine  0.5mg +pseudoephedrine 7.5 mg+ acetaminophen 80mg):1-2 Tab QID

-or Adult cold: ( chiorpheniramine  2mg + phenylephrine 5mg + Acetaminophen 325mg): 1-2 Tab QID

 ابریزش بینی 

1.  First generation antihistamines 

SYR diphenhydramine (12.5/5ml)(Tab 25):1 mg/kg/dose QID;

-or SYR promethazine (6.25/5ml) ( Tab 25 ):0.5mg/kg/dose TDS ;

-or SYR Hydroxyzine ( 10/5ml) ( Tab 10&25 ):0.5 mg/kg/dose TDS ;

-or SYR Ketotifen (1mg/5) ( Tab ketotifen 1 ) : 2.5-5 cc BD or 1 tab QD

-or SYR pediatric  gripe ( chiorpheniramine  0.5mg  + phenylephrine 1.25 mg + phenylpropanolamine 5MG/5ml ):2-4 cc QID

2. Anticholinergic : spray nasal ipratropium ( Atrovent ): 2 puffs QID ,

انسداد بینی 

Nasal drop phenylephrine %0.25 or %0.5 : or nasal spray phenylephrine or oxymethazoline or xylomethazoline : 1-2 drops or puffs QID ( max : 4 days: not under 2 years of age  )

Or Nasal drop NaCl: 1-2 drop q 4-6 h

 

سرفه (به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی می شود )

Acute ( due to PND ): first generation antihistamines

: ( chronic ( due to airway hyperreactivity

Second generation  antihistamines  

cetrizine ( SYR 5mg /5ml & Tab 10mg ) : 6 months -6years : 2.5-5mg Qd ; > 6 years : 5-10mg qd

loratadine ( SYR 5mg / 5ml & Tab 10mg ) : 2-6 years : 5mg QD ;>6 years :10 mg Qd 

fexofenadine ( Tab 60 , 120, 180mg ) : 6-12 years : 30mg BID ,over 12 y /old : 60mg BID , or 120 – 180 mg QD

bronchodilators :

theophylline : ( SYR 50/5 & Tab 200 ) : 5 mg / kg / dose TDS – QID

salbutamol ( ventoline )

FORMS: Nebulized solution 2.5 mg / 3 ml,1.25 MG /3ML,0.63 MG/3ML

در درمان تشدید اسم از فرم نبولایزر به صورت ذیل استفاده می شود :

ابتدا 0.15 میلی گرم بر کیلوگرم با حداقل دوز 2.5 میلی گرم به فواصل هر 20 دقیقه و تا سه دوز برحسب نیاز بیمار تجویز می شود .بعد از ان 0.15 تا 0.3 میلی گرم بر کیلوگرم هر یک تا 4 ساعت و تا حداکثر 10 میلی گرم بر حسب نیاز داده می شود . نبولایز مداوم با  دوز 0.5 میلی گرم بر  کیلوگرم بر ساعت نیز قابل انجام است .HOW TO USE NEBULIZER 

Tablet: 2 & 4 mg ;syrup: 2 mg / 5ml

inhaler : 2 puffs PRN – QID ;

Tab & SYR : under 6 years 0.15 Mg/kg/ dose TDS – QID . over 6 years : 2-4 mg TDS

inhaler solmeterol ( serevent ) MDI & DPI ( over 4 years ) : 2 puffs BID

INHAaler formoterol  DPI   : ( over  4 years ) : 2 puffs BID

 

Inhaled  CORTICOSIEROIDS   :

inhaler beclomethosone MDI ( over 4 years ) : 1-2 puffs BID- QID

inhaler Fluticasone ( flixotide ) ( 50 ,125,250micro ) :MID & DPI ( over 4 years )

1puffs BID

 H1N1  : tomiflu ( oseltomivir ) ( Cap 75 mg ) : 2 mg /kg / dose  for 5 days

 

2021 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir