1396/09/13 19:23:30

شاخص‌های تکاملی در کودکان با وزن تولد طبيعی، پايين و بسيار پايين

ninitest.com

يافته‌ها: عدم دستيابی به شاخص تکامل در ابعاد حرکتی، حسی در تمامی رده‌های سنی در کودکان وزن بسیار کم  بيشترين فراوانی را داشت. بين عدم وجود شاخص حرکتی و وزن زمان تولد رابطه معکوس معنی‌دار وجود داشت. ولی تکامل گفتاری کودک و همچنين تکامل ادراکی اجتماعی در سه گروه تفاوت معنی‌دار نداشت.
بحث و نتيجه‌گيری: اختلال تکاملی در کودکان کم وزن بيشتر در حيطه حرکتی اتفاق می‌افتد، لذا به کليه کارکنان واحدهای بهداشتی توصيه می‌گردد به نکات کليدی تکامل حرکتی توجه ويژه داشته باشند تا بتوان در صورت مشاهده هرگونه علائمی دال بر تأخير تکامل در کودک نسبت به ارجاع هرچه سريع‌تر به سطوح بالاتر درمانی اقدام نمود.

كلمات كليدي: شاخص‌های تکاملی ، کودک ، وزن زمان تولد

منبع :

فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

دوره 11 - شماره 8

زهرا عبديزدان ، سهيلا احسان پور ، الهه همتی

فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه 1392؛ دوره 11، آبان ، شماره 8 ، صفحات: 570-577

 

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir