1396/09/06 16:53:47

تولدیک تا سه هفته زودتر از موعد

ninitest.com

شیرخوارانی که یک تا سه هفته زودتر از موعد دنیا امده اند در خطر اختلال تکاملی قرار دارند در لینک زیر بیشتر بخوانید:

 

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/Infants-Born-One-to-Three-Weeks-Early-at-Risk-of-Developmental-Delay.aspx

خوشبختانه امکان انجام آنلاین تست های تکاملی در کودکان ایرانی فراهم شده است 

به لینک زیر بروید 

http://www.ninitest.com/registration

 

2023 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir