1397/09/28 22:46:11

شیردهی و داروهای مصرفی مادر

ninitest.com

به  عنوان متخصص اطفال هر روزه با مادرانی  تماس داریم که در کنار به دکتر آوردن کودکشان خود از بیماری شاکی بوده و نیازمند مصرف دارو هستند 

داروها در شیردهی دارای دستورالعمل خاص می باشد. منبعی که بتواند به طور سریع قابل مصرف بودن دارو را در  مادر شیرده  پاسخگو باشد بسیار لازم و ضروری است .

 داروها به چهار دسته تقسیم می شوند

دسته :اول  داروهایی که  نمی توانند یا انتظار نمی رود که در شیرخوار سمیت ایجاد کند

 دسته دوم : داروهایی هستند که در مورد آنها اطلاعات محدودی وجود دارد و بهتر است در دوران شیردهی با احتیاط کامل و سنجش سود و زیان مادر و کودک مصرف شود .

دسته سوم داروهایی هستند که با توجه به خصوصیات شان می توانند برای نوزاد خطر ایجاد کنند و بنابراین مصرف این داروها در دوران شیردهی توصیه نشده بهتر است سود و زیان مصرف دارو سنجیده شود و در صورت نیاز مادر شیردهی به نوزاد قطع گردد

 دسته چهارم داروهایی هستند که برای شیرخوار خطرات جدی ایجاد می کنند پس مصرف این داروها در شیردهی منع مصرف داشته و در صورت نیاز  مادر حتما باید شیردهی قطع شود .

 در این مقاله دارو های عمومی مورد مصرف مادران در بیماری‌های شایع نظیر سرماخوردگی آورده می شود

 

 داروهای متناسب با شیردهی که اثری بر شیرخوار ندارند 

استامینوفن 

آمیکاسین 

آمینوفیلین 

آموکسی سیلین 

آمپی سیلین 

روگام 

اسید آسکوربیک 

پماد موضعی کالامین

 قرص کاربامازپین

آنتی بیوتیکهای

سفازولین سفوتاکسیم سفتازیدیم  سفتریاکسون سفالکسین سفوروکسیم

کلیندامایسین به شکل خوراکی موضعی موضعی و واژینال 

دکسترومتورفان در صورت نداشتن اتانول

قرص آهن 

فولیک اسید 

قطره چشمی جنتامایسین

کپسول هماتینیک

قرص لووتیروکسین 

ترکیبات سولفات هیدروکسید سیترات و کلرید منیزیم 

قرص متیل دوپا 

کپسول نیفدیپین

محلول دهانی و واژینال نیستاتین

انواع پنی سیلین 

پرمترین 

فایتونادیون 

پردنیزولون

ویتامین ب ۶ 

ریبو فلاوین 

تئوفیلین

تئوفیلین جی باید با احتیاط مصرف شود ویتامین های زیر در شیردهی مشکلی ندارند  ویتامین

ویتامین b کمپلکس

ویتامین کی وان نیز باید با احتیاط مصرف شود 

مصرف وارفارین در بارداری در شیردهی باید با احتیاط باشد 

مصرف زینک اکسید و زینک  سولفات در شیردهی بلامانع است 

 

 

 

 

مصرف داروها در دوران شیردهی دارو های عمومی که در دوران شیردهی منع مطلق دارند:

 

بروموکریپتین ،

کبرگولین،

اترووستاتین ،

سیس پلاتین،

سیتالوپرام ،

کلوفازیمین

  کلوفیبرات  ،

کلومیفن ،

کلومیپرامین،

کلومیپرامین ،

کوتریموکسازول ،

سیکلوفسفامید،

سیپروهپتادین

، سیتا رابین ،

دی هیدروارگوتامین ،

دیمرکاپرول

 ارگوتامین سی

 اتوسوکسیماید 

اتوپوزاید

فلورو اوراسیل 

فلووستاتین 

گان سیکلوویر 

جم فیبروزیل 

هیدروکسی اوره

 اینترفرون الفا ۲ a  

 اینترفرون بتا و گاما ،

ایرون دکستران

،ایزوترتینویین ،

کتورولاک ،

لیندان 

لیتیم کربنات ،

لورازپام ،

لوواستاتین ،

مژسترول 

ملفالان ،

مپریدین ،

مرکاپتوپورین 

مت امفتامین ،

متی مازول  ،

متوترکسات 

میفه پریستون ،

میزوپروستول ،

میتومایسن ،

میکوفنولات موفتیل ،

نالیدیکسیک اسید ،

نورتریپتیلین ،

پتدین ،

پنتوباربیتال ،

سیم واستاتین ،

سولفا سالازین،

سولفادیازین ،

کوتریموکسازول،

سولفادوکسین پی ،

تاکرولیموس،

تاموکسی فن ،

ترامادول ،

تریمیپرامین ،

والزارتان

والگان سیکلوویر ،

زافیرلوکاست ،

زانامیویر 

 

 

داروهایی که باید با احتیاط مصرف شود و داروهایی که توصیه نمی شوند را در کتب مرجع می توانید بیابید

 

2019 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir