1397/09/28 22:43:46

عفونت ادراری در کودکان

ninitest.com

 

 

عفونت دستگاه ادراری

 

 وجود باکتری بیماریزا و یا قارچ در سیستم ادراری با یا بدون علامت بالینی را عفونت ادراری می گویند که از وجود باکتری در ادرار  بدون علامت تا درگیری کلیه ها  با یا بدون عفونت خون نوزادی را شامل مي شود

 

 کودکان درابتلا به عفونت ادراری،جز گروه پرخطر قلمداد می شوند دلایل این امر موارد زیر است :

 1.  ابتلا به  عفونت ادراری مقاوم به درمان در کودکان بیشتر رخ می دهد .
 2.  عود عفونت ادراری در کودکان خطر بیشتری دارد 
 3.  احتمال عدم پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی بیشتر است .
 4.  عفونت شدیدتر در در عفونت ادراری کودکان شایع است
 5.  ایجاد اسکاردرکلیه کودکان و عوارض ناشی از ان کودکان را در معرض خطر قرار می دهد 
 6.  عوارض درمان نادرست عفونت ادراری در کودکان بیشتر رخ می دهد 
 7.  عوارض بیماری عفونت ادراری در کودکان بیشتر است .
 8.  کودکان نیازمند اقدامات تصویربرداری صحیح در عفونت ادراری هستند و عدم انجام انها ممکن است کودک را در خطر عوارض قرار دهد 

عوامل خطر برای عفونت ادراری شامل:

 

 •  نارسی
 •   جنس پسر
 • ختنه نشدن در پسرها
 • استفاده از لوله برای تخلیه و یا ازمایش ادرار
 • عفونت خون نوزادی
 •   ناهنجاری های دستگاه  ادراری مثل برگشت  ادراری و انسداد سیستم ادراری مثل مثانه شل در اثر عوامل عصبی 

 

شیوع عفونت ادراری در نوزادان نارس با وزن کمتر از دو و نیم کیلوگرم حدود سه تا پنج درصد است . 

شیوع عفونت ادراری در دوره نوزادی در پسرها شایعتر است که در بعضی از منابع تا نه برابر  نوزادان دختر هم ذکر شده است .

علت این تفاوت تا حدود زیادی به علت ختنه نکردن نوزادان پسر می باشد بطوری که شیوع در نوزادان پسر ختنه شده مشابه نوزادان دختر است.

 

سبب شناسی :

 

اغلب موارد عفونت های ادراری نوزادی همراه با عفونت خون می باشد و ارگانیسم های شایع مشابه عفونت خون  می باشد عفونت ادراری در نوزادان غالبا بصورت انتقال از خون به دستگاه ادراری  ایجاد می شود. در عفونتهای بر گرفته از جامعه Ecoli  شایعترین است. در عفونتهای بیمارستانی  سیستم ادراری شایع ترین ارگانیسمها Ecoli و سایر گرم منفی های روده ای و نیز آنتروکک، استافیلوکک کواگولاز منفی و کاندیدا می باشد.

 

علائم بالینی:

 

عفونت ادراری در بسیاری از موارد بدون علامت است علائم بالینی غیراختصاصی و مشابه عفونت خون است

 

تظاهرات بالینی ممکن است شامل یک یا بیشتر از یکی از علائم ذیل باشد:

 

 • o       اختلال رشد، عدم  وزن گیری و بی میلی به خوردن شیر و نیز علائم گوارشی شامل اسهال استفراغ شایع ترین علائم و در بسیاری از مواقع تنها علائم بالینی هستند
 •         زردی، که ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم  باشد و حتی با کم خونی همراه با شکستن گلبول ها  قرمز  همراه   باشد و یا تنها علامت باشد.
 • o       تب و عدم ثبات حرارتی، در %۵. ۷ تا %۱۱ شیر خواران تب دار در سه ماهه اول زندگی علت تب عفونت ادراری است
 • o       بی قراری و یا خواب آلودگی 
 • o       ادرار کردن غیر طبیعی شامل جریان ادرار ضعیف، بوی بد ادرار و یا پرادراری (پلی اوری) که ممکن است سبب کم ابی نوزاد شود.
 • o       علائم عفونت خون  مثل زجر تنفسی و

تشخیص

آزمایش کامل ادرار 

پیشگوئی مثبت در نمونه ادرارگرفته شده با سوزن و بطور مستقیم از مثانه  ادرار، برای بیشتر از ده گلبول سفید در هر میلیمتر مکعب ۷۱% و برای بیشتر از بیست گلبول سفید در هر میلیمتر مکعب %۹۶ است. لذا وجود گلبول سفید در نمونه ادرارگرفته شده با سوزن و بطور مستقیم از مثانه عفونت ادراری را پیشنهاد می کند ولیعدم وجود  آن عفونت ادراری را رد نمی کند. وجود باکتری در نمونه ادرار بخصوص اگر نمونه ادرارگرفته شده با سوزن و بطور مستقیم از مثانه باشد.برای تشخیص عفونت ادراری نوزادان مطمئن تر است. تنها یک سوم شیرخواران با عفونت ادراری ثابت شده دارای آزمایش کامل ادرار غیر طبیعی(حضور وجود گلبول سفید در ادرار  و وجود باکتری در ادرار ) می باشند.

 

 کشت ادرار

 

تشخیص قطعی با کشت ادرار است. کشت حاصل از نمونه کیسه ادرار نامطمئن است و صرفا برای بیمار یابی توصیه می شود. نمونه بایستی از طریق لوله گذاری و یا روش سوزن و بطور مستقیم از مثانه گرفته شود.جداسازی هر میزان از باکتری در نمونه ادرارگرفته شده با سوزن و بطور مستقیم از مثانه  نشانه عفونت ادراری است ولی در نمونه حاصل از کاتتریزاسیون حداقل ۱۰۰۰ ارگانیسم در هر میلی لیتر جهت تشخیص الزامی است.

 

به علت همراهی عفونت خون  با عفونت ادراری انجام کشت خون حتی در موارد بدون علامت لازم است در صورت لزوم بررسی و کشت مایع مغزی نخاعی انجام می شود و والدین نباید با ندادن رضایت به گرفتن اب کمر ،دست پزشک را در تشخیص و درمان صحیح مشکلات بیمار ببندند

آقای دکتر محمد ترکمن (فوق تخصص نوزادان)

با تغییرات جزیی .

2019 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir