1396/09/13 19:17:11

بررسي تاخير تكاملي كودكان 4 تا 24 ماه با استفاده از پرسشنامه سنين و مراحل تكامل سنندج ،ايران

ninitest.com

چكيده:

رشد كودك يك فرايند پويا و داراي مراحل مختلفي از جمله حركات درشت، حركات ظريف، ارتباطات و توانايي هاي شخصي و اجتماعي است. اختلات رشد و نمو به عنوان يكي از شايع ترين مشكلات در روند رشد كودك است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رشد و نمو كودكان زير دو سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سنندج در سال 1388 انجام گرفت.

 شيوع تاخيرتكاملي دركودكان4 تا 24 ماه به طور ميانگين 8/ 4بوده كه تعداد 203دختر194پسر كه دختران 9 /3و درپسران 7/ 5 دچار تاخير تكاملي هستند. كودكان4ماهه در 4حيطه با شيوع 4/ 11%، كودكان 6 ماهه در2حيطه با شيوع 7/ 5%و كودكان18ماه در3حيطه تاخير تكاملي با شيوع 4 /34 % و كودكان24ماهه در1حيطه با شيوع%5 را نشان داند.در مجموع حيطه هاي مختلف تكاملي به ترتيب اختلال دربرقراري ارتباط 4كودك(1%)، اختلال در حركات درشت4كودك (1%) اختلال در حركات ظريف 11 كودك (7 /2%) ، اختلال درحل مسئله در 7كودك (9 /1%) و در حيطه شخصيتي در1كودك (25/ 0%)ديده شد. تاخير تكاملي در اين مطالعه در حد قابل قبول بوده ولي ميزان آن در سن 18 ماهگي افزايش چشمگيري داشته است.بيشترين ميزان تاخير تكاملي درحيطه حركات ظريف ميباشد. آموزش والدين و تشويق ارائه دهندگان مراقبت هاي اوليه مانند پزشك خانواده و متخصصان اطفال براي استفاده از اين پرسشنامه مي تواند باعث تشخيص زود هنگام و كاهش شيوع تاخير تكاملي دركودكان شود.

كلمات كليدي: كودكان ، تاخير تکاملي ، پرسشنامه سنين و مراحل تكامل

 

منبع :

مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد)

دوره 5 - شماره 4

اسداله فتح اله پور ، آيدا فتح اله پور ، الميرا نصیری ، فردین غريبي ، مژگان حسيني

مجله تخصصي پژوهش و سلامت( مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت گناباد) 2016؛ دوره 5و شماره 4 ، صفحات: 96-102

2019 © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ میباشد.

طراحی و برنامه نویسی w3ir